GIỚI THIỆU

Khi bạn truy cập hoặc truy cập các trang web hoặc ứng dụng do chúng tôi (sv388) điều hành hoặc khi bạn tương tác hoặc tham gia với nội dung của chúng tôi ( Services ), chúng tôi sử dụng (và ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng) đèn hiệu web, cookie, thẻ pixel, tập lệnh, thẻ, API và các công nghệ khác (” Công nghệ theo dõi “).

Công nghệ theo dõi cho phép chúng tôi tự động thu thập thông tin về bạn và hành vi trực tuyến của bạn, cũng như thiết bị của bạn (ví dụ: máy tính hoặc thiết bị di động của bạn), để tăng cường điều hướng trên Dịch vụ của chúng tôi, cải thiện hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thực hiện phân tích, phân phối nội dung phù hợp với sở thích của bạn và quản lý dịch vụ cho Người dùng, nhà quảng cáo, nhà xuất bản, khách hàng và đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi cũng cho phép các bên thứ ba thu thập thông tin về bạn thông qua Công nghệ theo dõi.

COOKIE LÀ GÌ?

Cookies là các tệp văn bản nhỏ (chỉ bao gồm các chữ cái và số) mà máy chủ web đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web. Khi được sử dụng, cookie có thể giúp làm cho Dịch vụ của chúng tôi thân thiện hơn với người dùng, ví dụ như bằng cách ghi nhớ các tùy chọn và cài đặt ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cookie tại www.allaboutcookies.org .

Cookies được sử dụng rộng rãi để làm cho các trang web hoạt động một cách hiệu quả. Việc sử dụng cookie cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả. Cookie nhớ các tùy chọn của bạn và làm cho sự tương tác giữa bạn và Dịch vụ mượt mà và hiệu quả hơn. Cookies cũng được sử dụng để giúp đảm bảo rằng các quảng cáo bạn thấy trực tuyến có liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

LƯU TRỮ CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Chúng tôi lưu trữ Công nghệ theo dõi khi bạn truy cập hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: khi bạn đang truy cập trang web của chúng tôi) – chúng được gọi là “Công nghệ theo dõi của bên thứ nhất”. Ngoài ra, Công nghệ theo dõi được lưu trữ bởi các bên thứ ba khác (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ phân tích, đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo của chúng tôi), những người chạy nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi – chúng được gọi là “Công nghệ theo dõi của bên thứ ba”.

Cả hai loại Công nghệ theo dõi có thể được lưu trữ trong suốt thời gian bạn truy cập trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc cho các lần truy cập lặp lại.

NHỮNG LOẠI CÔNG NGHỆ THEO DÕI NÀO CHÚNG TA SỬ DỤNG?

Có năm loại Công nghệ theo dõi chính:


 • Các công nghệ theo dõi rất cần thiết  Những công nghệ theo dõi này rất cần thiết để cho phép bạn đăng nhập, điều hướng và sử dụng các tính năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc để cung cấp dịch vụ do bạn yêu cầu (như tên người dùng của bạn). Chúng tôi không cần phải có sự đồng ý của bạn để sử dụng các Công nghệ theo dõi này. Các Công nghệ theo dõi này có thể được sử dụng vì lý do bảo mật và toàn vẹn – ví dụ: để phát hiện vi phạm chính sách của chúng tôi và cho các tính năng hỗ trợ hoặc bảo mật.
 • Công nghệ theo dõi chức năng – 
  Những công nghệ theo dõi này cho phép Dịch vụ của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện (như ngôn ngữ của bạn) và cung cấp các tính năng nâng cao và được cá nhân hóa. Ví dụ: các Công nghệ theo dõi này được sử dụng để xác thực (để ghi nhớ khi bạn đăng nhập) và hỗ trợ các tính năng khác của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Công nghệ theo dõi hiệu suất – 
  Các công nghệ theo dõi này thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn (ví dụ: thời gian truy cập của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi), bao gồm dữ liệu hành vi và số liệu tương tác nội dung. Các Công nghệ theo dõi này được sử dụng để phân tích, nghiên cứu và thực hiện thống kê (dựa trên thông tin tổng hợp).
 • Công nghệ theo dõi tiếp thị hoặc quảng cáo – 
  Những công nghệ theo dõi này được sử dụng để cung cấp các ưu đãi và quảng cáo phù hợp cho bạn, dựa trên sở thích xuất phát của bạn, cũng như để thực hiện các chiến dịch tiếp thị qua email. Chúng cũng có thể được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Chúng thường được đặt bởi các nhà quảng cáo của chúng tôi (ví dụ: mạng quảng cáo) và cung cấp cho họ thông tin chi tiết về những người nhìn thấy và tương tác với quảng cáo của họ, truy cập trang web của họ hoặc sử dụng ứng dụng của họ.
 • Công nghệ theo dõi phương tiện truyền thông xã hội – 
  Trang web của chúng tôi bao gồm các tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chẳng hạn như các nút “Thích” hoặc “Chia sẻ” của Facebook. Các tính năng này được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên Dịch vụ của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi tuyên bố về quyền riêng tư của công ty cung cấp các tính năng này.
Theo dõi công nghệKiểuMục đích
COOKIE PHÂN TÍCHCông nghệ theo dõi bên thứ nhấtCÔNG NGHỆ THEO DÕI HIỆU SUẤT 
Các CÔNG NGHỆ theo dõi này được sử dụng để thu thập thông tin về cách bạn tương tác với nội dung trên các mục đích Dịch vụ, phân tích và phân bổ của chúng tôi (ví dụ: URL giới thiệu), v.v. Chúng tôi sử dụng thông tin để biên dịch báo cáo, tính toán doanh thu do chúng tôi và, giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ và cung cấp các sản phẩm và nội dung được cá nhân hóa.
BÁNH QUY CHỨC NĂNGCông nghệ theo dõi bên thứ nhấtCÁC CÔNG NGHỆ THEO DÕI CHỨC NĂNG CÁC CÔNG NGHỆ 
theo dõi này được sử dụng để ghi nhớ cài đặt, tùy chọn ngôn ngữ và trạng thái tài khoản của bạn, để tạo điều kiện hoàn thành các biểu mẫu và các chức năng khác có sẵn trên trang web của chúng tôi (chẳng hạn như gửi tiền hoặc các hành động khác), để quản lý nội dung trang web của chúng tôi, để theo dõi các kênh truyền thông, để ghi lại các tin nhắn trước đó bạn đã được trình bày và để cung cấp các chương trình khuyến mãi.
GOOGLE ANALYTICSCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI HIỆU SUẤT 
Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để đo lường và cải thiện chất lượng trang web thông qua phân tích hành vi của khách truy cập. Chúng tôi sử dụng thông tin để biên dịch báo cáo và để giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ. Các cookie thu thập số lượng khách truy cập vào Dịch vụ, nơi khách truy cập đã đến Dịch vụ từ và các trang họ đã truy cập và để xác định khách truy cập duy nhất vào trang web của chúng tôi. Cookie này được cung cấp một ID duy nhất mà Google Analytics sử dụng để đảm bảo cả tính hợp lệ và khả năng truy cập của cookie như một biện pháp bảo mật bổ sung. 
Chính sách bảo mật của 
Google Google Analytics từ chối 
cài đặt cá nhân hóa quảng cáo Google
CĂN CỨ HỎA LỰCCông nghệ theo dõi bên thứ baHIỆU SUẤT TRACKING TECHNOLOGIES 
căn cứ hỏa lực là một lưu trữ và backend dịch vụ được cung cấp bởi căn cứ hỏa lực, Inc. 
Chính sách bảo mật
THANH TRACông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI HIỆU SUẤT 
Những cookie này được Inspectlet đặt và được sử dụng để theo dõi thông tin phiên. Những cookie này là cần thiết để hiểu chính xác cách khách truy cập điều hướng trên trang web của chúng tôi và cung cấp thông tin nghiên cứu được thiết kế để cải thiện trải nghiệm của khách hàng. 
Chính sách bảo mật của 
Inspectlet từ chối
TRÌNH QUẢN LÝ THẺ CỦA GOOGLECông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI HIỆU SUẤT 
Cookie này được liên kết với Trình quản lý thẻ của Google mà chúng tôi sử dụng để tải tập lệnh vào các trang web của chúng tôi. 
Chính sách bảo mật của 
Google Google Analytics từ chối 
cài đặt cá nhân hóa quảng cáo Google
TRENDEMONCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI HIỆU SUẤT 
Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, để đo lường và cải thiện chất lượng trang web thông qua phân tích hành vi của khách truy cập. 
Chính sách bảo mật và từ chối của Trendemon
YAHOOCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI TIẾP THỊ HOẶC QUẢNG CÁO 
Các trang web và ứng dụng của chúng tôi bao gồm pixel Yahoo thu thập lượt truy cập của người dùng đến trang web của chúng tôi, hành động của người dùng trên trang web của chúng tôi (ví dụ: nhấp vào nút) và thông tin khác. Pixel được sử dụng cho mục đích chuyển đổi và / hoặc chuyển đổi. 
Trung tâm bảo mật Yahoo
BINGCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI QUẢNG CÁO HOẶC TIẾP THỊ 
Chúng tôi sử dụng Bing để hiển thị cho bạn quảng cáo được cá nhân hóa. Các cookie này theo dõi hành vi lướt web của bạn và giúp chúng tôi hiểu cách các chiến dịch Bing của chúng tôi thực hiện bằng cách theo dõi các hành động trên trang web của chúng tôi khi quảng cáo đã được nhấp. Ngoài ra, Bing cho phép chúng tôi xây dựng danh sách người dùng đã tìm kiếm các cụm từ nhất định và nhấp vào kết quả bằng công cụ tìm kiếm của họ để chúng tôi có thể nhắm mục tiêu quảng cáo của mình hiệu quả hơn. 
Chính sách bảo mật 
của Microsoft Cài đặt quảng cáo dựa trên sở thích của Microsoft
FACEBOOKCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI TIẾP THỊ HOẶC QUẢNG CÁO 
pixel Facebook là một mã được đặt trên tiêu đề của các trang web của chúng tôi và sau đó chúng tôi sử dụng tính năng Lookalike trên Facebook để tiếp cận các đối tượng tương tự đã thực hiện các hành động trong trang web của chúng tôi và cải thiện khả năng quảng cáo. 
Chính sách bảo mật của Facebook
NHẤN ĐÚP CHUỘTCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI QUẢNG CÁO HOẶC TIẾP THỊ 
Những cookie này được sử dụng để thu thập dữ liệu được sử dụng để theo dõi chuyển đổi và nhắm mục tiêu lại đối tượng của chiến dịch quảng cáo. 
Chính sách bảo mật của 
Google Cài đặt cá nhân hóa quảng cáo của Google
GOOGLE ADWORDSCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI QUẢNG CÁO HOẶC TIẾP THỊ 
Chúng tôi sử dụng Google AdWords sử dụng cookie để giúp chúng tôi xác định có bao nhiêu người đã nhấp vào Quảng cáo Google cuối cùng liên hệ với chúng tôi thông qua các trang web của chúng tôi.Cookie theo dõi này chỉ được đặt trên trình duyệt của bạn khi bạn nhấp vào Quảng cáo Google và những cookie này giúp chúng tôi tăng hiệu quả của trang web cho khách truy cập. 
Chính sách bảo mật của Google
APPNEXUSCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI TIẾP THỊ HOẶC QUẢNG CÁO CÔNG NGHỆ 
theo dõi này được sử dụng để thu thập dữ liệu được sử dụng để theo dõi chuyển đổi và nhắm mục tiêu lại đối tượng của chiến dịch quảng cáo. 
Chính sách bảo mật và từ chối của AppNexus
VƯỢT RA NGOÀICông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI TIẾP THỊ HOẶC QUẢNG CÁO CÔNG NGHỆ 
theo dõi này được sử dụng để thu thập dữ liệu được sử dụng để đề xuất nội dung liên quan. 
Chính sách bảo mật của Outbrain và từ chối
TUBEMOGULCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI TIẾP THỊ HOẶC QUẢNG CÁO 
TubeMogul giúp chúng tôi phân phối quảng cáo video được nhắm mục tiêu trên máy tính để bàn / thiết bị di động và đo lường hiệu suất tương đối của chúng trên kho lưu trữ thời gian thực có sẵn trên các trang web đối tác của TubeMogul. 
Chính sách bảo mật và từ chối của TubeMogul
POKERNEWSCông nghệ theo dõi bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI TIẾP THỊ HOẶC QUẢNG CÁO CÔNG NGHỆ 
theo dõi này được sử dụng để nhắm mục tiêu lại người dùng đến từ pokernews và đề xuất cho họ các ưu đãi có liên quan. 
Chính sách bảo mật của PokerNews
COOKIE KHÁCCông nghệ theo dõi của bên thứ nhất và bên thứ baCÔNG NGHỆ THEO DÕI RẤT CẦN THIẾT 
– những cookie chưa được liệt kê này có thể được sử dụng trên các phần nội bộ của Dịch vụ, để tùy chỉnh và đơn giản hóa trải nghiệm người dùng trên trang web bằng cách ghi nhớ các lựa chọn bạn đã thực hiện và thông tin đăng nhập của bạn.

CÁCH QUẢN LÝ CÀI ĐẶT COOKIE CỦA BẠN

Xin lưu ý rằng chúng tôi không nhận ra hoặc phản hồi các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến Công nghệ theo dõi, bao gồm các yêu cầu “Không theo dõi”. Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để bạn có thể quản lý và kiểm soát cài đặt cookie của mình. Xin nhớ rằng, bằng cách xóa hoặc chặn cookie, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng hoặc hiệu quả.

 • Tắt cookie thông qua trình duyệt web 
  Hầu hết các trình duyệt web sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin chung về cookie, cho phép bạn xem cookie nào được lưu trữ trên thiết bị của bạn, cho phép bạn xóa tất cả hoặc trên cơ sở cá nhân và cho phép bạn chặn hoặc cho phép cookie cho tất cả các trang web hoặc các trang web được chọn riêng lẻ. Bạn cũng có thể tắt cookie của bên thứ ba một cách bình thường. Xin lưu ý rằng các cài đặt được cung cấp bởi trình duyệt hoặc thiết bị thường chỉ áp dụng cho trình duyệt hoặc thiết bị cụ thể đó.
 • Thông tin về cookie thường được tìm thấy trong phần “Trợ giúp” của trình duyệt web. Dưới đây là một số liên kết đến một số trình duyệt web thường được sử dụng:
 • Tắt cookie quảng cáo của bên thứ ba 
  Bạn có thể tắt một số cookie của bên thứ ba cho mục đích quảng cáo bằng cách truy cập Sáng kiến ​​quảng cáo mạng, được đặt tại đây: Sáng kiến ​​quảng cáo mạng hoặc chương trình từ chối DAA, được đặt tại đây: http: //www.aboutads .info / lựa chọn / , tại đây (dành cho công dân EU / EEA): http://www.youronlinechoices.eu/ và tại đây (dành cho thiết bị di động): http://www.aboutads.info/appchoices