SV388 (” Công ty “), được thành lập theo luật của Campuchia và là một phần của tập đoàn Venus Casino. Công ty được Chính phủ Campuchia cấp phép và quản lý theo các điều khoản của Đạo luật Đánh bạc Campuchia năm 2005 cho các mục đích điều hành và cung cấp các dịch vụ đánh bạc trên Internet bao gồm, nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sòng bạc, poker, cá cược thể thao và chơi lô tô. 

VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ THIẾT LẬP TẠI ĐÂY (“ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ”) CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP CỦA CÔNG TY. 

XIN LƯU Ý : Thỏa thuận người dùng này (như được định nghĩa dưới đây) sẽ chỉ áp dụng cho bạn nếu bạn chơi bên ngoài một quốc gia thành viên của một thị trường châu Âu hoặc Vương quốc Anh. 

XIN LƯU Ý: Nếu bạn chơi hoặc đăng ký tài khoản tại Vương quốc Anh, Thỏa thuận người dùng này (như được định nghĩa dưới đây) sẽ không áp dụng cho bạn và bạn có thể tìm thấy các điều khoản áp dụng

XIN LƯU Ý : Nếu bạn chơi ở bất kỳ quốc gia thành viên Thị trường Châu Âu nào, ngoại trừ các quốc gia bạn chơi trên giấy phép địa phương, ví dụ: ở Tây Ban Nha, Ý hoặc Đan Mạch, Thỏa thuận người dùng này (như được định nghĩa dưới đây) sẽ không áp dụng cho bạn và bạn có thể tìm thấy các điều khoản áp dụng

Công ty cung cấp dịch vụ đánh bạc thông qua các nhãn hiệu nội địa (mỗi ” Thương hiệu nội bộ “), nhiều nhãn hiệu khác và thông qua các nhãn hiệu của bên thứ ba như một phần của “nhãn trắng” (mỗi nhãn hiệu ” Nhãn hiệu trắng “”). Ngoài việc cung cấp dịch vụ đánh bạc qua Internet (” Nền tảng Internet “), Công ty thỉnh thoảng có thể cung cấp dịch vụ của mình thông qua các nền tảng thay thế như (i) truyền hình tương tác, (ii) nền tảng cờ bạc di động và (ii) iii) nền tảng giải trí trên chuyến bay (mỗi nền tảng là ” Nền tảng thay thế “). 

Khi bạn sử dụng các dịch vụ đánh bạc của Công ty thông qua Nền tảng Internet hoặc Nền tảng thay thế, Điều khoản dịch vụ sẽ được áp dụng cho mức độ đó áp dụng cho mức độ đó hoàn cảnh. 

Ngoài Điều khoản dịch vụ, bạn cũng nên đọc của chúng tôi Chính sách bảo mật một cách cẩn thận, trong đó nêu ra cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Việc bạn sử dụng các dịch vụ đánh bạc của Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc bổ sung sau đây sẽ được áp dụng cho loại dịch vụ đánh bạc mà bạn đang sử dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn trong ” Chính sách thưởng “, ” Chính sách rút tiền ” (cùng với” Quy tắc bổ sung “) trong từng trường hợp được cập nhật theo thời gian. Điều khoản dịch vụ cùng với Quy tắc bổ sung, được coi là một phần không thể thiếu của tài liệu này, tạo thành một tài liệu pháp lý ràng buộc giữa bạn và Công ty (cùng với “Thỏa thuận người dùng”).

1. Giới thiệu

 • Bằng cách đăng ký với Công ty và / hoặc bằng cách sử dụng các dịch vụ đánh bạc của Công ty và / hoặc bằng cách đánh dấu vào ô “Tôi chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này” (hoặc bất kỳ từ ngữ tương tự nào khác) và / hoặc bằng cách tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi toàn bộ Thỏa thuận người dùng và không cần đặt trước. Do đó, Thỏa thuận người dùng cấu thành một tài liệu pháp lý ràng buộc giữa bạn và Công ty và Thỏa thuận sẽ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ đánh bạc của chúng tôi mọi lúc.
 • Tất cả các giao dịch giữa bạn và Công ty diễn ra tại Campuchia nơi đặt máy chủ chính của Công ty.
 • Phần mềm của Công ty, có sẵn ở dạng tải xuống hoặc không tải xuống, và thông qua Nền tảng Internet hoặc Nền tảng thay thế (“Phần mềm”), cho phép bạn sử dụng các dịch vụ đánh bạc của chúng tôi (“Dịch vụ”). Công ty có quyền đình chỉ, sửa đổi, xóa hoặc thêm vào Dịch vụ hoặc Phần mềm theo quyết định riêng của mình với hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trước. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do bất kỳ thay đổi nào được thực hiện và bạn sẽ không có khiếu nại nào đối với Công ty về vấn đề đó.
 • Bạn sẽ truy cập Phần mềm và chỉ sử dụng Dịch vụ qua tài khoản của mình và bạn không bao giờ có thể truy cập Phần mềm hoặc sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản của người khác. Nếu bạn cố gắng sử dụng Dịch vụ bằng tài khoản của bất kỳ ai khác, chúng tôi sẽ có quyền đóng ngay lập tức tất cả các tài khoản của bạn, giữ lại tất cả các khoản tiền trong các tài khoản đó và cấm bạn sử dụng Dịch vụ trong tương lai.
 • Nếu được coi là có thể áp dụng, Công ty có thể tự quyết định ngăn chặn nhiều tài khoản được đăng ký hoặc sử dụng bởi bạn hoặc bởi bất kỳ ai trong cùng một gia đình hoặc sống trong cùng một gia đình. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào để ngăn chặn việc đăng ký nhiều tài khoản, nhưng có thể thực hiện hành động, bao gồm giữ lại tất cả các khoản tiền trong các tài khoản đó, trên bất kỳ người nào mở nhiều tài khoản theo yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn trong các tình huống đăng ký tài khoản cùng một hộ gia đình, bất kể chi tiết đăng ký được cung cấp tại thời điểm mở các tài khoản đó.

2. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

 • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận người dùng, bạn nên ngừng sử dụng Phần mềm ngay lập tức và xóa Phần mềm khỏi máy tính của bạn và / hoặc bất kỳ thiết bị hiện hành nào khác.
 • Thỉnh thoảng, chúng tôi có quyền sửa đổi, sửa đổi, cập nhật và thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận người dùng và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi, sửa đổi hoặc thay đổi nào bằng cách xuất bản phiên bản mới của Thỏa thuận người dùng trên trang có liên quan của tất cả các trang web Internet Thương hiệu nội bộ và Nhãn hiệu trắng. Mọi phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận người dùng sẽ có hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày xuất bản trên Trang web Internet hoặc sớm hơn nếu được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hoặc chỉ thị hiện hành nào và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm sau thời gian nói trên sẽ được coi là cấu thành bạn chấp nhận các thay đổi đối với Thỏa thuận người dùng. Bạn vẫn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn nhận thức đúng,

3. Tuân thủ pháp luật

 • Cờ bạc trên Internet có thể không hợp pháp trong một số khu vực pháp lý. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Công ty không thể cung cấp cho bạn bất kỳ lời khuyên hoặc đảm bảo pháp lý nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ và Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính hợp pháp của Dịch vụ trong phạm vi quyền hạn của bạn. Vui lòng xác minh các luật có liên quan trong phạm vi quyền hạn của bạn trước khi đăng ký với Công ty và sử dụng Dịch vụ.
 • Dịch vụ chỉ dành cho người dùng không bị cấm bởi luật pháp của bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào từ cờ bạc trên Internet. Công ty không có ý định cho phép bạn chống lại luật áp dụng. Bạn tuyên bố, bảo đảm và đồng ý đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng Phần mềm và / hoặc Dịch vụ bất hợp pháp hoặc trái phép nào của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​luật sư tại khu vực pháp lý hiện hành nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về tính hợp pháp của việc bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ theo luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng cho bạn. Khi chấp nhận các điều khoản này, bạn đồng ý hỗ trợ Công ty, trong phạm vi bạn có thể, với việc tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.
 • Những người ở một số quốc gia mà Công ty không phục vụ sẽ không đủ điều kiện để mở tài khoản với Công ty, thực hiện bất kỳ khoản tiền gửi nào cũng như không sử dụng Dịch vụ. Truy cập từ các quốc gia này vào các trang web của Công ty sẽ bị chặn. Công ty có quyền thay đổi danh sách các quốc gia mà từ đó đôi khi họ sẽ không chấp nhận người dùng Dịch vụ và mọi thay đổi như vậy có thể có hiệu lực ngay lập tức.

4. Sự tham gia được phép

 • Không ai dưới 18 tuổi hoặc ở độ tuổi đồng ý hợp pháp để tham gia vào các hoạt động được bao gồm trong Dịch vụ theo luật của bất kỳ khu vực tài phán nào, cao hơn (“Hợp pháp”) có thể tải xuống Phần mềm hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ hoàn cảnh và bất kỳ người nào không hợp pháp trong độ tuổi tải xuống Phần mềm hoặc sử dụng Dịch vụ sẽ vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận người dùng. Công ty có quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi ở bất kỳ giai đoạn nào, để xác minh rằng những người không hợp pháp trong độ tuổi không sử dụng Dịch vụ. Công ty có thể chấm dứt tài khoản của bạn và / hoặc loại trừ bạn khỏi việc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ nếu bằng chứng về tuổi không do bạn cung cấp hoặc nếu Công ty nghi ngờ rằng bạn không hợp pháp. Công ty có quyền giữ lại mọi khoản tiền trong tài khoản của bạn cho đến khi tuổi của bạn được xác minh.
 • Chúng tôi có quyền xác minh chi tiết đăng ký của bạn, chẳng hạn như tên, địa chỉ, tuổi và phương thức thanh toán được sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách yêu cầu một số tài liệu nhất định. Các tài liệu này thường bao gồm chứng minh thư, bằng chứng địa chỉ như hóa đơn tiện ích và bằng chứng về phương thức thanh toán của bạn và có thể được tải lên thông qua Thủ quỹ. Nếu thấy cần thiết, chúng tôi có thể yêu cầu các bản sao tài liệu nói trên được công chứng, nghĩa là các tài liệu đó được đóng dấu và chứng thực bởi một Công chứng viên. Trong trường hợp các yêu cầu tài liệu của chúng tôi không được hoàn thành bởi thành viên, Công ty có thể tự quyết định chấm dứt tài khoản và giữ lại mọi khoản tiền có trong đó. Nếu các tài liệu không kiểm tra bảo mật nội bộ của chúng tôi – ví dụ: nếu chúng tôi nghi ngờ rằng chúng đã bị giả mạo,
 • Khi bạn sử dụng Trang web, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin nhất định về nguồn vốn, tình hình tài chính, nghề nghiệp và các chi tiết tương tự khác. Chúng tôi có quyền hạn chế tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn số tiền bạn có thể gửi vào tài khoản dựa trên thông tin bạn cung cấp hoặc nếu thông tin đó không được cung cấp bởi bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu (i) trước bất kỳ hạn chế nào được đặt ra; hoặc (ii) trên bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn có thể đã đăng ký hoặc bạn kích hoạt lại cho dù trước hoặc sau bất kỳ hạn chế nào được đặt ra.
 • Chúng tôi có quyền thực hiện kiểm tra lý lịch cho bất kỳ thành viên nào và yêu cầu bất kỳ tài liệu liên quan nào, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ cuộc điều tra nào về danh tính của thành viên, bất kỳ kiểm tra tín dụng nào được thực hiện trên thành viên hoặc bất kỳ yêu cầu nào về lịch sử cá nhân của thành viên. Cơ sở cho các cuộc điều tra như vậy sẽ phụ thuộc vào trường hợp cụ thể, nhưng có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) xác minh chi tiết đăng ký của thành viên, như tên, địa chỉ và tuổi, nghề nghiệp, xác minh giao dịch tài chính của thành viên, tình hình tài chính và / hoặc hoạt động chơi game. Công ty không có nghĩa vụ phải tư vấn cho thành viên của một cuộc điều tra như vậy. Các hoạt động này có thể bao gồm việc sử dụng các công ty bên thứ ba cụ thể, những người thực hiện các cuộc điều tra theo yêu cầu.
 • Nếu bạn đăng ký với chúng tôi ở Đức chỉ liên quan đến tiết lộ dữ liệu để xác minh danh tính của bạn, bạn cung cấp tuyên bố sau: 
  Chỉ có thực tế là địa chỉ của tôi đã được kiểm tra sẽ được SCHUFA lưu giữ trong hồ sơ. Thông tin thêm có sẵn tạiwww.meineschufa.de . ” 
  SV388 Đức Limited là một tổ chức trong nhóm SV388 công ty.
 • Trong thời gian đính hôn và trong thời gian 24 tháng sau đó, không có cán bộ, giám đốc, nhân viên, tư vấn hoặc đại lý nào của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào khác trong nhóm các công ty hoặc nhà cung cấp, nhà cung cấp hoặc đối tác nhãn trắng của họ được phép sử dụng Dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp, cũng không phải là bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp. Hạn chế này cũng áp dụng cho người thân của những người đó và cho mục đích này, ‘họ hàng’ bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ người phối ngẫu, đối tác, cha mẹ, con cái hoặc anh chị em nào. Hơn nữa, cả Cambodia và cư dân của Campuchia đều không được phép tải xuống Phần mềm hoặc sử dụng Dịch vụ.

5. Công nghệ thông tin / Sở hữu trí tuệ

 • Công ty cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép để cài đặt và sử dụng Phần mềm và tất cả nội dung có nguồn gốc từ Phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bản quyền và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trong đó , liên quan đến Dịch vụ theo Thỏa thuận người dùng. Bạn có thể cài đặt Phần mềm trên đĩa cứng hoặc thiết bị lưu trữ khác và có thể sao lưu các bản sao của Phần mềm, miễn là các bản sao lưu đó chỉ được bạn sử dụng khi kết nối với Dịch vụ thông qua máy tính mà bạn là người dùng chính. Mã, cấu trúc và tổ chức của Phần mềm được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được:
  1. sao chép, phân phối lại, xuất bản, kỹ sư đảo ngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, dịch hoặc thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để truy cập mã nguồn để tạo ra các tác phẩm phái sinh của mã nguồn, hoặc nếu không;
  2. bán, chuyển nhượng, cấp phép lại, chuyển nhượng, phân phối hoặc cho thuê Phần mềm;
  3. cung cấp Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào thông qua mạng máy tính hoặc bằng cách khác;
  4. xuất phần mềm sang bất kỳ quốc gia nào (dù bằng phương tiện vật lý hay điện tử); hoặc là
  5. sử dụng Phần mềm theo cách bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành. 
   (cùng với “Các hoạt động bị cấm”).
  Bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến hoa hồng của bất kỳ Hoạt động bị cấm nào. Bạn sẽ thông báo cho Công ty ngay lập tức khi nhận được hoa hồng bởi bất kỳ người nào trong bất kỳ Hoạt động bị cấm nào và sẽ cung cấp cho Công ty sự hỗ trợ hợp lý với bất kỳ cuộc điều tra nào mà Công ty có thể tiến hành theo thông tin do bạn cung cấp về mặt này.
 • Các tên thương hiệu liên quan đến Thương hiệu nội bộ, Nhãn hiệu nhãn trắng và Trang web (như được định nghĩa dưới đây) và bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc tên thương mại nào khác được Công ty sử dụng thay mặt hoặc cùng với nhãn trắng của nó đôi khi là đối tác (” Nhãn hiệu thương mại“) là các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc tên thương mại của Công ty hoặc bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty hoặc người cấp phép hoặc các đối tác nhãn trắng của công ty và các thực thể này bảo lưu tất cả các quyền đối với các Nhãn hiệu thương mại đó. Trade Marks, Công ty hoặc bất kỳ công ty nào trong nhóm các công ty và / hoặc người cấp phép và / hoặc các đối tác nhãn trắng của nó sở hữu các quyền trong tất cả các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phần mềm, hình ảnh, hình ảnh, đồ họa, hình ảnh, hoạt hình , video, nhạc, âm thanh và văn bản có sẵn qua Phần mềm hoặc trên Internet (” Nội dung trang web“) và Nội dung Trang web được bảo vệ bởi bản quyền và / hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn thừa nhận rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm, bạn không có quyền trong Nhãn hiệu thương mại hoặc Nội dung trang web và bạn chỉ có thể sử dụng hoàn toàn như vậy theo Thỏa thuận người dùng.

6. Đại diện và Cam kết của bạn

Khi xem xét các quyền được cấp cho bạn để sử dụng Dịch vụ và Phần mềm, bạn tuyên bố, bảo đảm, giao ước và khẳng định rằng:

 • Bạn hợp pháp theo độ tuổi như được xác định trong Thỏa thuận người dùng, bạn có đầu óc tỉnh táo và bạn có khả năng chịu trách nhiệm về hành động của chính mình.
 • Tất cả các chi tiết do bạn cung cấp cho Công ty trong quá trình đăng ký hoặc bất cứ lúc nào sau đó, bao gồm cả một phần của bất kỳ giao dịch tiền gửi thanh toán nào và / hoặc liên quan đến chi tiết nghề nghiệp của bạn là đúng, hiện tại, chính xác và đầy đủ và khớp với tên ) trên (các) thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác sẽ được sử dụng để gửi hoặc nhận tiền trong tài khoản của bạn. Không làm mất uy tín đã nói ở trên, bạn nên sử dụng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ hình thức thanh toán nào không có tên riêng tư và cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã nhận được sự đồng ý đầy đủ và đầy đủ từ chủ sở hữu hợp pháp và / hoặc người tên được sử dụng trên công cụ thanh toán đó để sử dụng công cụ thanh toán đó cho các mục đích trong tài liệu này, trước khi bạn tham gia với chúng tôi. 
  Bạn sẽ nhanh chóng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với các chi tiết do bạn cung cấp trước đây cho Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở nguồn vốn, tình hình tài chính, nghề nghiệp và các chi tiết tương tự khác. Thỉnh thoảng bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu nhất định để xác minh chi tiết về thẻ tín dụng mà bạn sử dụng để gửi tiền vào tài khoản của mình. Tùy thuộc vào kết quả của các kiểm tra xác minh này, bạn có thể hoặc không được phép gửi thêm tiền vào thẻ tín dụng mà bạn đã sử dụng trước đó. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi là không đúng sự thật, không chính xác, sai lệch hoặc không đầy đủ, bạn sẽ vi phạm hợp đồng và chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức và / hoặc ngăn bạn sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ,
 • Tài khoản của bạn với Công ty chỉ dành cho lợi ích của bạn. Bạn sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm người thân) sử dụng tài khoản, mật khẩu hoặc danh tính của bạn để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm và bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên tài khoản của mình bởi bên thứ ba. Bạn sẽ không tiết lộ tên người dùng hoặc mật khẩu tài khoản của mình cho bất kỳ người nào và bạn sẽ thực hiện tất cả các bước để đảm bảo rằng các chi tiết đó không được tiết lộ cho bất kỳ người nào. Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu bạn nghi ngờ rằng tài khoản của bạn đang bị bên thứ ba lạm dụng và / hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào tên người dùng hoặc mật khẩu tài khoản của bạn để chúng tôi có thể điều tra vấn đề đó và bạn sẽ hợp tác với chúng tôi, vì chúng tôi có thể yêu cầu, trong quá trình điều tra như vậy.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình trên PC hoặc vị trí truy cập internet của riêng bạn. Nếu sự kết hợp mật khẩu tên người dùng này là hack hack từ máy tính của bạn, do bất kỳ vi-rút hoặc phần mềm độc hại nào có trên máy tính mà bạn truy cập vào tài khoản của mình, đây là trách nhiệm của bạn. Bạn nên báo cáo mọi nỗ lực hack hoặc vi phạm bảo mật có thể xảy ra ngay từ thiết bị đầu cuối máy tính của mình cho Công ty.
 • Bạn đã xác minh và xác định rằng việc sử dụng Dịch vụ của bạn không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào của bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng cho bạn.
 • Bạn hoàn toàn hiểu các phương pháp, quy tắc và quy trình của Dịch vụ và đánh bạc trên Internet nói chung. Bạn hiểu rằng trách nhiệm của bạn là đảm bảo các chi tiết về cược và trò chơi là chính xác. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào hoặc hiển thị bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến uy tín của Công ty.
 • Bạn hoàn toàn biết rằng có nguy cơ mất tiền khi đánh bạc bằng Dịch vụ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào như vậy. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ là tùy chọn, quyết định và rủi ro của riêng bạn. Liên quan đến tổn thất cờ bạc của bạn, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty hoặc bất kỳ công ty nào trong nhóm SV388 công ty hoặc bất kỳ Nhãn hiệu Trắng nào hoặc giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên tương ứng của họ.
 • Bạn thừa nhận rằng Phần mềm bao gồm các tính năng do bên thứ ba cung cấp có thể được cài đặt trên thiết bị của bạn như một phần của Phần mềm và đôi khi có thể được cập nhật tự động. Ngoài ra, các tính năng như vậy có thể truy cập vào lịch sử bàn tay của bạn được lưu trữ trên thiết bị của bạn, với mục đích cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi và thông báo nhất định. Bạn có thể chọn không cho phép ghi lại lịch sử bàn tay của bạn hoặc để gỡ cài đặt tính năng.
 • Bạn sẽ sử dụng các trang web Internet của chúng tôi (“Trang web”), Dịch vụ và Phần mềm theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận người dùng, được sửa đổi theo thời gian và bạn sẽ tuân thủ tất cả các quy tắc và hướng dẫn cho chơi các trò chơi bao gồm Dịch vụ.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm ghi lại, thanh toán và kế toán cho bất kỳ chính phủ, thuế hoặc cơ quan nào khác có liên quan đối với bất kỳ khoản thuế hoặc thuế nào khác có thể phải trả cho bất kỳ khoản tiền thắng nào được trả cho bạn.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể tìm cách xuất bản số tiền bạn đã giành được cùng với tên người dùng của bạn trên Trang web và / hoặc thông qua các mạng xã hội cho mục đích quảng cáo. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không công bố thông tin như vậy mà không có sự chấp thuận cụ thể của bạn để làm như vậy. Một số trò chơi cũng có thể yêu cầu hiển thị tên người dùng của bạn và số tiền bạn đã giành được hoặc số điểm bạn đã tích lũy để hoạt động đúng (ví dụ: bảng lãnh đạo trong trò chơi). Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng tên người dùng của bạn và số tiền giành được như một phần của chức năng trong trò chơi đó mà không cần tìm kiếm sự đồng ý thêm.
 • Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi mạng viễn thông và dịch vụ truy cập Internet cũng như các sự đồng ý và quyền khác cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ.
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ và Phần mềm một cách thiện chí đối với cả Công ty và những người chơi khác sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp Công ty nghi ngờ hợp lý rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm vì lý do xấu, Công ty sẽ có quyền chấm dứt tài khoản của bạn với Dịch vụ và mọi tài khoản khác bạn có thể nắm giữ với Công ty và Công ty sẽ có quyền giữ lại tất cả các khoản tiền trong đó. Bạn từ chối rõ ràng bất kỳ khiếu nại nào trong tương lai chống lại Công ty về vấn đề đó.
 • Bạn thừa nhận rằng một số trò chơi và bảng nhất định có trong Dịch vụ được cung cấp cho bạn trên “cơ sở chia sẻ”, cho phép người dùng Dịch vụ thông qua Thương hiệu trong nhà, Thương hiệu nhãn trắng cũng như người dùng của nền tảng bên thứ ba để chơi với lẫn nhau Trong những trường hợp như vậy, bạn chấp nhận rằng bạn có thể chơi với hoặc chống lại những người dùng khác, những người có thể có cấu hình khác với bạn, điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại tiền tệ và giới hạn đặt cược khác nhau. Bạn đồng ý rằng, theo quyết định riêng của Công ty, bạn có thể được tham gia vào các trò chơi và bảng được chia sẻ này và đến mức bạn vi phạm Thỏa thuận người dùng, Công ty sẽ có quyền chặn bạn chơi cả hai thông qua Thương hiệu trong nhà và các nhãn hiệu nhãn trắng.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp giải độc đắc lũy tiến cho một số trò chơi nhất định. ‘Giải độc đắc lũy tiến’ là giải độc đắc tăng kích thước do đóng góp từ các khoản tiền được đặt bởi những người chơi có thể sống ở nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi có thể ngừng giải độc đắc lũy tiến bất cứ lúc nào (bao gồm cả trước khi giải độc đắc giành được trong một số trường hợp nhất định). Trong trường hợp chúng tôi ngừng giải độc đắc cho tất cả các thương hiệu của chúng tôi trước khi nó thắng và trò chơi có liên quan cũng được cung cấp cho những người chơi ở Anh, chúng tôi có thể: (i) sử dụng bất kỳ đóng góp nổi bật nào (từ cả Vương quốc Anh và không Người chơi ở Vương quốc Anh) để tài trợ cho giải độc đắc lũy tiến riêng biệt mà người chơi ở Vương quốc Anh đủ điều kiện để giành chiến thắng; (ii) sử dụng bất kỳ đóng góp nổi bật nào từ người chơi ở Vương quốc Anh để tài trợ cho giải độc đắc lũy tiến riêng biệt mà chỉ người chơi ở Vương quốc Anh mới đủ điều kiện để giành chiến thắng;
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn chọn tự loại trừ khỏi bất kỳ Trang web nào, bạn sẽ không được phép mở hoặc sử dụng tài khoản mới với bất kỳ Trang web nào khác do Công ty vận hành trong thời gian tự loại trừ được chọn, cho đến khi tự loại bỏ như vậy loại trừ đã được gỡ bỏ và tài khoản ban đầu được mở lại. Trong trường hợp bạn vi phạm những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ có quyền chặn bất kỳ tài khoản mới nào bạn mở với một Trang web khác, bị mất bất kỳ khoản tiền nào trong đó và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào bạn có thể đặt cược hoặc giành được thông qua tài khoản đó. Để biết thêm thông tin về việc tự loại trừ, vui lòng xem Chính sách trò chơi có trách nhiệm của chúng tôi .
 • Bạn thừa nhận rằng liên quan đến chơi game ngang hàng, bạn có thể gặp bất lợi so với những người chơi khác do các vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như tốc độ mạng chậm hơn hoặc hiệu suất thiết bị của người dùng cuối chậm hơn.
 • Bạn thừa nhận rằng các sự kiện truyền hình trực tiếp trên mạng và các chương trình phát sóng khác có thể bị trì hoãn, dẫn đến việc những người chơi khác sở hữu thông tin cập nhật hơn liên quan đến các sự kiện được phát sóng.

7. Nghiêm cấm sử dụng các trang web và dịch vụ

 • Quỹ bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp: Bạn tuyên bố rằng nguồn tiền bạn sử dụng để đánh bạc trên Trang web không phải là bất hợp pháp và bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào như một hệ thống chuyển tiền. Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền) theo luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào áp dụng cho bạn (đặc biệt là luật pháp của Campuchia). Nếu Công ty có sự nghi ngờ hợp lý rằng bạn có thể tham gia hoặc có hành vi gian lận, bất hợp pháp hoặc không đúng cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, các hoạt động rửa tiền hoặc thực hiện vi phạm Thỏa thuận người dùng, bạn có thể truy cập Dịch vụ chấm dứt ngay lập tức và / hoặc tài khoản của bạn bị chặn. Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc bị chặn trong những trường hợp như vậy, Công ty không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn. Ngoài việc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn và / hoặc chặn tài khoản của bạn, Công ty có quyền ngăn bạn truy cập vào bất kỳ trang web hoặc máy chủ nào khác của Công ty hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ nào khác do Công ty cung cấp. Công ty có quyền thông báo cho các cơ quan hữu quan, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và ngân hàng, công ty thẻ tín dụng, nhà cung cấp thanh toán điện tử hoặc tổ chức tài chính khác (cùng với “Bên thứ ba quan tâm”) về bất kỳ hoạt động nào bị nghi ngờ là bất hợp pháp, lừa đảo hoặc không chính đáng và bạn sẽ hợp tác đầy đủ với Công ty để điều tra bất kỳ hoạt động nào như vậy. Vì lợi ích của việc chơi công bằng trên Trang web của chúng tôi, không được phép sử dụng bất kỳ kỹ thuật cá cược được công nhận nào để phá vỡ cạnh nhà cái tiêu chuẩn trong các trò chơi của chúng tôi. Nếu trò chơi chơi trên tài khoản của bạn cho thấy rằng bạn đang sử dụng các kỹ thuật cá cược như vậy, chúng tôi sẽ ngay lập tức chặn tài khoản và giữ lại bất kỳ khoản tiền nào trong tài khoản nói trên.
 • Lưu hành : Chúng tôi đã phát triển và sử dụng công nghệ độc quyền tinh vi nhằm tìm kiếm và xác định người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm gian lận hoặc bất hợp pháp. Bạn không được đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật của Công ty. Nếu, theo quyết định riêng của mình, Công ty tin rằng bạn vi phạm điều khoản này, Công ty có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ ngay lập tức và / hoặc tài khoản của bạn bị chặn và Công ty có thể thông báo cho Bên thứ ba quan tâm về việc bạn vi phạm mệnh đề này.
 • Ngắt kết nối có chủ ý: Bạn không được phép cố ý ngắt kết nối khỏi trò chơi trong khi chơi trên Trang web. Chúng tôi đã phát triển và sử dụng các phương pháp phức tạp cho phép chúng tôi tìm kiếm và xác định chính xác người dùng thực hiện việc ngắt kết nối có chủ ý trong trò chơi. Nếu, theo quyết định riêng của Công ty, bạn vi phạm điều khoản này, Công ty có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ ngay lập tức và / hoặc tài khoản của bạn bị chặn. Nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt hoặc bị chặn trong những trường hợp như vậy, Công ty không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn. Ngoài việc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn và / hoặc chặn tài khoản của bạn, Công ty có quyền ngăn bạn truy cập vào bất kỳ trang web hoặc máy chủ nào khác của Công ty hoặc truy cập bất kỳ dịch vụ nào khác do Công ty cung cấp.

8. Tài khoản của bạn

 • Tài khoản của bạn chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn và sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích chuyên nghiệp, kinh doanh hoặc thương mại nào.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào truy cập vào tài khoản của bạn và trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do bạn sử dụng do sử dụng sai mật khẩu của bạn hoặc cho bất kỳ quyền truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn và mọi giao dịch trong đó Tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ, cho dù bạn có ủy quyền hay không.
 • Tiền được giữ trong tài khoản của bạn sẽ không thu hút bất kỳ lợi ích.
 • Nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình trong thời gian liên tục 365 ngày, tài khoản của bạn sẽ được coi là “tài khoản không hoạt động”. Bất kỳ số dư tiền mặt tích cực nào trong tài khoản không hoạt động có thể bị xóa bởi chúng tôi. Trước khi bất kỳ số dư dương nào được chuyển ra khỏi tài khoản không hoạt động, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để thông báo cho bạn thông qua các chi tiết liên hệ mới nhất mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ số dư dương nào trong tài khoản của bạn trước khi tài khoản trở thành tài khoản không hoạt động. Theo yêu cầu của bạn và tùy thuộc vào việc xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét mọi yêu cầu như vậy và chúng tôi sẽ khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của bạn và số dư tích cực đó, nơi chúng tôi có thể làm như vậy một cách hợp lý hoặc nếu chúng tôi không thể khôi phục quyền truy cập vào của bạn một cách hợp lý tài khoản,Chính sách rút tiền ).
 • Bất cứ lúc nào, Công ty có thể đặt ra bất kỳ số dư dương nào trong tài khoản của bạn so với bất kỳ khoản tiền nào bạn nợ chúng tôi. Ví dụ, trong trường hợp sau khi giải quyết đặt cược trong tài khoản của bạn liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ cá cược thể thao của chúng tôi, bạn cần phải tái định cư, Công ty sẽ có quyền khấu trừ từ tài khoản của bạn bất kỳ số tiền cần thiết nào.
 • Chúng tôi có thể tính phí cho bạn một khoản phí không hoàn lại liên quan đến bất kỳ đặt cược hoặc tiền gửi nào bạn thực hiện và / hoặc giành được bạn nhận được. Bạn hoàn toàn đồng ý trả một khoản phí như vậy, nếu bị tính phí và thừa nhận rằng khoản phí này được áp dụng để bù đắp tác động của thuế hoặc các nghĩa vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở VAT (hoặc tương đương tại địa điểm của bạn) hoặc bất kỳ nghĩa vụ chơi game hoặc cá cược nào bao gồm thuế cá cược thể thao theo Đạo luật Xổ số và Xổ số Đức (Rennwett- und Lotteriegesetz, hoặc tương đương tại địa điểm của bạn) liên quan đến hoạt động chơi trò chơi hoặc cá cược có thể phải trả cho chính phủ của bạn ở địa điểm của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xác định vị trí của bạn cho mục đích áp dụng các khoản phí đó bằng cách sử dụng các phương tiện như chúng tôi xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), hồ sơ của chúng tôi sẽ chỉ xác định vị trí của bạn và bạn sẽ không được hoàn trả bất kỳ khoản phí nào được tính cho bạn liên quan đến điều đó. Bất kỳ khoản phí nào liên quan đến đặt cược hoặc tiền gửi của bạn và / hoặc chiến thắng sẽ được chi tiết trong thủ quỹ và được cập nhật theo thời gian. Để biết thêm thông tin liên quan đến các khoản phí có thể áp dụng cho cược, tiền gửi và / hoặc thắng của bạn, vui lòng xemở đây . Bạn thừa nhận rằng chúng tôi có thể cập nhật các khoản phí liên quan đến cá cược, tiền gửi và / hoặc thắng theo thời gian và mọi phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 14 ngày kể từ ngày công bố trên trang web Internet hiện hành hoặc trước đó nếu được yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc chỉ thị và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm sau thời gian nói trên sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi.
 • Đôi khi, Công ty có thể thực hiện chính sách làm tròn liên quan đến các khoản tiền gửi hoặc rút tiền mặt cho các thành viên có liên quan đến chuyển đổi tiền tệ. Tác động của chính sách này là số tiền gửi hoặc tiền mặt bằng các loại tiền không phải Đô la Mỹ có thể được làm tròn lên hoặc xuống khi chuyển đổi sang hoặc từ Đô la Mỹ. Chỉ bằng ví dụ, nếu theo tỷ giá hối đoái, khoản tiền gửi 10 EUR được Công ty chuyển đổi thành 13,61 USD thì tài khoản của bạn sẽ được ghi có 14,00 USD. Chi tiết về chính sách làm tròn có hiệu lực theo thời gian sẽ có sẵn cho bạn tại thời điểm mà bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đổi.
 • Ngoài việc có quyền hạn chế tài khoản của bạn bao gồm nhưng không giới hạn, hạn chế số tiền bạn có thể gửi vào tài khoản, chúng tôi có quyền giới hạn hoặc từ chối bất kỳ cược, cổ phần hoặc cược nào khác do bạn thực hiện hoặc thông qua tài khoản của bạn.
 • Trường hợp Phần mềm sử dụng giao diện ứng dụng của bên thứ ba, không phải tất cả thông tin liên quan đến các hoạt động đánh bạc trước đây của bạn sẽ được hiển thị trực tuyến.
 • Nếu bạn có một đứa trẻ không hợp pháp, bạn phải đặc biệt cẩn thận để đảm bảo rằng chúng không truy cập Dịch vụ qua thiết bị của bạn.

9. Giao dịch thanh toán và gian lận thanh toán

 • Mỗi người dùng Dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền còn nợ cho Công ty. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn nào, và / hoặc từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán nào bạn đã thực hiện và bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn trả cho Công ty bất kỳ khoản bồi hoàn, từ chối hoặc đảo ngược khoản thanh toán nào cho bạn thực hiện và bất kỳ tổn thất nào của Công ty do hậu quả của nó. Theo quyết định riêng của mình, Công ty có thể ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc từ chối thanh toán cho một số người dùng nhất định hoặc cho người dùng thanh toán bằng một số thẻ tín dụng nhất định.
 • Sắn Enterprises (Campuchia) Limited sẽ xử lý các khoản thanh toán của bạn và xử lý tiền của bạn và do đó sẽ xuất hiện trên bảng sao kê thẻ tín dụng của bạn (hoặc trên các báo cáo thanh toán khác nếu có). Theo các yêu cầu pháp lý, đôi khi, Công ty có thể tùy ý và không cần thông báo, sử dụng bất kỳ công ty nào khác trong cùng một nhóm công ty để cung cấp các dịch vụ đó.
 • Chúng tôi có quyền chạy kiểm tra tín dụng đối với tất cả người dùng với các tổ chức tín dụng của bên thứ ba, trên cơ sở thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng bộ xử lý thanh toán điện tử của bên thứ ba và / hoặc tổ chức tài chính để xử lý các khoản thanh toán được thực hiện bởi và cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp họ không mâu thuẫn với các điều khoản của Thỏa thuận người dùng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của bộ xử lý thanh toán điện tử bên thứ ba và / hoặc tổ chức tài chính đó.
 • Trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ hợp lý rằng một khoản thanh toán gian lận đang được thực hiện hoặc nhận được, bao gồm cả việc sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bất kỳ hoạt động gian lận nào khác (bao gồm mọi khoản bồi hoàn hoặc đảo ngược khoản thanh toán khác), chúng tôi có quyền chặn hoặc thanh toán chấm dứt tài khoản của người dùng, đảo ngược mọi khoản thanh toán được thực hiện và phục hồi mọi khoản tiền thắng cược. Chúng tôi có quyền thông báo cho bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức có liên quan nào (bao gồm cả các cơ quan tham chiếu tín dụng) về bất kỳ hành vi gian lận thanh toán hoặc hoạt động bất hợp pháp nào và có thể sử dụng dịch vụ thu nợ để thu hồi các khoản thanh toán. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thẻ tín dụng trái phép nào, bất kể thẻ tín dụng có bị đánh cắp hay không.
 • Kỳ vọng của chúng tôi là các thành viên của chúng tôi sẽ ký gửi để tích cực chơi bằng tiền của chính họ. Trên các tài khoản dường như không phải là trường hợp này, chúng tôi bảo lưu quyền thực thi số tiền đặt cược trên số tiền ký gửi của bạn, trước khi cho phép rút tiền từ tài khoản nói trên. Số tiền đặt cược này sẽ là một số nhân của tổng số tiền ký gửi, chúng tôi sẽ chỉ định tùy theo trường hợp (ví dụ: 1 x số tiền gửi). Chúng tôi có quyền yêu cầu đặt cược này được thực hiện trong các trò chơi cụ thể và để loại trừ các loại cược hoặc loại trò chơi có rủi ro thấp nhất định theo quyết định của chúng tôi.
 • Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí cho bạn để xử lý tiền gửi và rút tiền của bạn đến và từ tài khoản của bạn như có thể được nêu chi tiết trong “Thu ngân” theo thời gian.
 • Chúng tôi có thể chặn hoặc đóng tài khoản của bạn nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã sử dụng hoặc cố gắng sử dụng phương thức thanh toán của người khác và người đó đã ký một thỏa thuận tự loại trừ với chúng tôi.

10. Tiền thưởng

 • Tất cả các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dành riêng cho khuyến mãi và bất kỳ phần thưởng miễn phí nào được ghi có vào tài khoản của bạn phải được sử dụng tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó. Mặc dù các điều khoản sửa đổi trong Phần 2, chúng tôi có quyền rút hoặc sửa đổi bất kỳ khuyến mãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt bất cứ lúc nào, bao gồm mọi điều khoản và điều kiện. Khác với trường hợp cần thiết để ngăn chặn gian lận hoặc hành vi bất hợp pháp tương tự khác, bất kỳ việc rút tiền, sửa đổi hoặc đình chỉ nào như vậy sẽ không áp dụng cho bạn nếu bạn đã chọn tham gia chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc đặc biệt, gửi tiền để mong nhận được tiền thưởng hoặc các lợi ích khác được cung cấp và / hoặc bắt đầu tham gia vào chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt trước ngày truyền thông về việc hủy bỏ, sửa đổi hoặc đình chỉ.
 • Trong trường hợp Công ty nghi ngờ hợp lý rằng người dùng Dịch vụ đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng phần thưởng, ưu đãi hoặc khuyến mãi khác hoặc có thể được hưởng lợi thông qua lạm dụng hoặc thiếu niềm tin từ chính sách đánh bạc được Công ty áp dụng, sau đó, Công ty có thể, từ chối, từ chối, rút ​​lại hoặc rút khỏi bất kỳ người dùng nào bất kỳ phần thưởng, ưu đãi hoặc khuyến mãi nào hoặc hủy bỏ mọi chính sách liên quan đến người dùng đó, tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc chấm dứt quyền truy cập của Người dùng đối với Dịch vụ và / hoặc chặn tài khoản của người dùng đó.
 • Tất cả người dùng Dịch vụ sẽ chỉ được hưởng một phần thưởng chào mừng. Các thành viên gửi tiền đầu tiên với Công ty hoặc bất kỳ đối tác nhãn trắng nào của họ và trước đây đã có tài khoản với bất kỳ Trang web nào do Công ty sở hữu hoặc điều hành, bao gồm cả Thương hiệu nội bộ và Nhãn hiệu nhãn trắng, sẽ không được hưởng một phần thưởng chào mừng bổ sung, trừ khi Công ty quyết định khác theo quyết định tuyệt đối của mình.
 • Tài khoản của bạn được tạo thành từ cả hai Quỹ khả dụng (những khoản tiền có thể được sử dụng trong bất kỳ trò chơi hiện hành hoặc rút tiền nào theo Chính sách rút tiền và cũng có thể được gọi trên Trang web là “Số dư tiền mặt” hoặc “Số dư tiền gửi”) và Quỹ bị hạn chế (tổng số tiền thưởng chưa đáp ứng yêu cầu đặt cược và bất kỳ khoản tiền thưởng nào liên quan đến các khoản tiền thưởng đó và cũng có thể được gọi trên Trang web là “Số dư tiền thưởng”). Nếu bạn có cả Tiền khả dụng và Tiền bị hạn chế trong tài khoản của mình, lần đặt cược tiếp theo bạn thực hiện sẽ sử dụng Quỹ bị hạn chế trước. Tiền khả dụng sẽ chỉ được sử dụng khi số dư tiền bị hạn chế của bạn bằng không. Nếu bạn đặt cược vào các trò chơi sòng bạc hoặc trò chơi Pick’em chỉ sử dụng các quỹ bị hạn chế và bạn sẽ nhận được tiền, tùy thuộc vào loại tiền trong tài khoản của bạn, lên tới tối đa $ 500 / € 500 / £ 500 tiền thắng. Nếu tiền thắng của bạn vượt quá $ 500 / € 500 / £ 500, bạn sẽ chỉ nhận được $ 500 / € 500 / £ 500. Giới hạn như vậy đối với tiền thắng cược của bạn sẽ không áp dụng cho các khoản trúng thưởng jackpot lũy tiến được xác minh có nguồn gốc từ các quỹ bị hạn chế. 
  Xin lưu ý rằng tiền gửi của bạn có thể không đến tài khoản của bạn ngay lập tức, nhưng có thể mất một vài ngày cho đến khi khoản tiền gửi đó được xử lý bởi bộ xử lý thanh toán của bạn và đến tài khoản của bạn. Cho đến thời điểm đó, khoản tiền gửi đó sẽ không được coi là Quỹ khả dụng.
 • Các giải thưởng jackpot sẽ không tăng do kết quả của các cược được thực hiện với số tiền bị hạn chế, vòng quay miễn phí, chứng từ FreePlay và jackpot. Chỉ cược với số tiền khả dụng mới tăng giải thưởng jackpot
 • Trong trường hợp Công ty nghi ngờ hợp lý rằng bạn đã lợi dụng không công bằng các phần thưởng chào mừng của Công ty hoặc đã thực hiện bất kỳ hành động xấu nào khác liên quan đến chương trình khuyến mãi thưởng được cung cấp trên bất kỳ Trang web nào do Công ty sở hữu và / hoặc điều hành , Công ty sẽ có quyền chặn hoặc chấm dứt tài khoản của bạn với Công ty và trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn.
 • Nếu chúng tôi nghi ngờ hợp lý rằng một tài khoản hoặc nhóm tài khoản đang hoạt động có hệ thống – ví dụ: sử dụng các kỹ thuật đặt cược cụ thể hoặc đặt cược theo nhóm, Công ty sẽ có quyền chặn hoặc chấm dứt tất cả các tài khoản và trong trường hợp đó, Công ty sẽ phải chịu không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn.
 • Bạn có thể yêu cầu xóa phần thưởng khỏi tài khoản của mình, nhưng xin lưu ý rằng việc xóa này có thể bao gồm bất kỳ khoản tiền thưởng nào có được từ phần thưởng đó.
 • Xin lưu ý rằng phần thưởng ‘xác nhận ID của bạn’ được phát hành theo quyết định của Công ty và do đó có thể không có sẵn cho tất cả các thành viên xác minh danh tính của họ với chúng tôi. Mặc dù các điều khoản sửa đổi trong Phần 2, chúng tôi có quyền xóa đề nghị thưởng này bất cứ lúc nào. Một số tiêu chí sẽ được xem xét khi xác định thành viên nào sẽ nhận được tiền thưởng xác minh, chẳng hạn như quốc gia đăng ký, số tiền gửi, loại thanh toán tiền gửi và các chi tiết khác của tài khoản. Vui lòng liên hệ với [email protected] nếu bạn cần thêm thông tin về ưu đãi thưởng cụ thể này và tính đủ điều kiện của tài khoản của bạn cho nó.

11. Nghĩa vụ của Công ty

 • Công ty không có nghĩa vụ kiểm tra xem người dùng có đang sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận người dùng hay không, như được cập nhật theo thời gian.
 • Trong mọi trường hợp, Công ty không có nghĩa vụ phải điều tra hoặc theo đuổi bất kỳ khiếu nại nào của người chơi đối với bất kỳ người chơi nào khác khi sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác liên quan đến điều đó hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào đối với người chơi vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận người dùng. Theo quyết định riêng của Công ty, Công ty có thể quyết định thực hiện hành động thích hợp đối với bất kỳ người nào mà họ nghi ngờ có hành vi trái pháp luật hoặc vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận Người dùng, nhưng không có nghĩa vụ phải làm như vậy.
 • Công ty không có nghĩa vụ duy trì tên tài khoản hoặc mật khẩu. Nếu bạn đặt sai, quên hoặc mất tên tài khoản hoặc mật khẩu vì bất kỳ điều gì khác ngoài sơ suất của Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm.

12. KHÔNG BẢO HÀNH

 • CÁC DỊCH VỤ VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY”. CÔNG TY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN, TRẢ LỜI TUYỆT ĐỐI, BẤT K EX R EX RÀNG HAY KHÔNG NGHIÊM TÚC, TUYỆT VỜI, TUYỆT VỜI, TUYỆT VỜI, TUYỆT ĐỐI, CHƯA TỪNG ĐẠI DIỆN, TUYỆT ĐỐI PHẦN MỀM HOẶC LẬP TỨC LUẬT VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG. RỦI RO NÂNG CAO NHƯ VIỆC SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU SUẤT CỦA PHẦN MỀM LIÊN QUAN ĐẾN BẠN.
 • CÔNG TY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ S ME ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN, KHÔNG GIỚI HẠN, THỜI GIAN, ĐẢM BẢO HOẶC KHÔNG R ER RÀNG, R DENG THIẾT BỊ NÀY ĐẠI DIỆN CHỨC NĂNG HOÀN TOÀN, CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY CỦA VẬT LIỆU HOẶC ĐỂ KẾT QUẢ HOẶC CHÍNH XÁC CỦA BẤT K INFORMATION THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC BẠN QUA CÁC DỊCH VỤ.
 • MỘT VOIDS MALFUNCTION TẤT CẢ CÁC KHOẢN THANH TOÁN. TRONG SỰ KIỆN HỆ THỐNG HOẶC TRUYỀN THÔNG LRI HOẶC PHÂN TÍCH, CUNG CẤP HOẶC VIRUS LIÊN QUAN ĐẾN TÀI KHOẢN TÀI KHOẢN HOẶC CÁC YẾU TỐ KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HOẶC GIẢI THƯỞNG CỦA BẠN , CÔNG TY KHÔNG NÊN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VÀ CÔNG TY S VO TRẢ LỜI TẤT CẢ CÁC TRÒ CHƠI TRONG CÂU HỎI VÀ THANH TOÁN (KHI NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC HỆ THỐNG HOẶC GIAO TIẾP HOẶC MALFUNCTION LRI NGOẠI TRỪ RATNG CÔNG TY KHÔNG YÊU CẦU CUNG CẤP BẤT CỨ MỌI NỀN TẢNG VÀ / HOẶC HỆ THỐNG HOẶC DỊCH VỤ SIMILAR.
 • NẾU BẠN NHẬN ĐƯỢC BẤT K WIN CHIẾN THẮNG HOẶC TIỀN THƯỞNG (HOẶC BẤT K BEN LỢI ÍCH NÀO KHÁC) (LỢI ÍCH TUYỆT VỜI) NHƯ MỘT KẾT QUẢ CỦA BẤT K ER L ERI NÀO CỦA CHÚNG TÔI LỢI ÍCH VÀ, ĐẾN TUYỆT VỜI R YOUNG BẠN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HOẶC ĐƯỢC TÍN DỤNG VỚI MỘT KHOẢN THANH TOÁN TRÊN CÙNG, BẠN S REP TRẢ LẠI SỐ TIỀN CHO CHÚNG TÔI HOẶC CHÚNG TÔI CÓ THỂ KHAI THÁC TỪ TÀI KHOẢN CỦA BẠN.
 • CÔNG TY KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO MỌI HÀNH VI HOẶC NHIỆM VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA KHÁC VỚI NHỮNG GÌ BẠN ĐÃ HỢP ĐỒNG ĐỂ TRUY CẬP VÀO MÁY CHỦ.

13. Hạn chế trách nhiệm pháp lý

 • Bạn đồng ý rằng bạn có quyền tự do lựa chọn sử dụng Dịch vụ hay không và tùy ý, tùy ý và rủi ro.
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong hợp đồng, tra tấn, sơ suất hoặc nói cách khác về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào , cho dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất kinh doanh, mất lợi nhuận (bao gồm mất hoặc không nhận được tiền thắng dự kiến), gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ mất tiền hoặc hậu quả nào khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo bởi bạn về khả năng mất mát hoặc thiệt hại đó).
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong hợp đồng, tra tấn hay nói cách khác, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng của bạn, của bất kỳ liên kết nào có trên Trang web. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung có trên bất kỳ trang web Internet nào được liên kết từ Trang web hoặc thông qua Dịch vụ.
 • Bạn xác nhận rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi nào đối với việc đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Phần mềm hoặc Dịch vụ.
 • Không có gì trong Thỏa thuận người dùng sẽ hoạt động để loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý của Công ty đối với cái chết hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Công ty.
 • Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp Phần mềm hoặc Dịch vụ không hoạt động chính xác do, nhưng không giới hạn, bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào trong hoạt động hoặc truyền, bất kỳ mất mát hoặc hỏng dữ liệu hoặc truyền thông hoặc lỗi đường truyền, bất kỳ ai sử dụng sai của Trang web hoặc nội dung của nó hoặc bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung hoặc bất kỳ yếu tố nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi:
  1. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào, bao gồm mất tiền thắng, có thể dẫn đến; và
  2. nếu có bất kỳ lỗi nào dẫn đến sự gia tăng số tiền thắng nợ hoặc trả cho bạn, bạn sẽ không được hưởng số tiền thắng trong mức tăng đó. Bạn sẽ thông báo ngay cho Công ty về lỗi và sẽ hoàn trả bất kỳ khoản tiền thắng nào được ghi có vào tài khoản của bạn do Công ty (theo chỉ dẫn của Công ty) hoặc Công ty có thể, theo quyết định của mình, khấu trừ số tiền bằng với số tiền thắng đó từ tài khoản của bạn hoặc đặt ra số tiền đó so với bất kỳ khoản tiền nào mà Công ty nợ bạn.

14. Vi phạm các điều khoản và điều kiện này

 • Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ cho Công ty, các đối tác nhãn trắng và các công ty tương ứng của họ và các cán bộ, giám đốc và nhân viên tương ứng của họ ngay lập tức theo yêu cầu và chống lại mọi khiếu nại, yêu cầu trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm phí pháp lý và bất kỳ khoản phí nào khác, bất kỳ nguyên nhân nào, có thể phát sinh do:
  1. về bất kỳ sự vi phạm Thỏa thuận người dùng nào của bạn;
  2. vi phạm bởi bạn về bất kỳ luật pháp hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào;
  3. được sử dụng bởi bạn về Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc được sử dụng bởi bất kỳ người nào khác truy cập Dịch vụ hoặc Phần mềm bằng cách sử dụng nhận dạng người dùng của bạn, cho dù có được ủy quyền của bạn hay không; hoặc là
  4. chấp nhận bất kỳ chiến thắng.
  Ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Thỏa thuận người dùng hoặc Công ty có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng bạn đã vi phạm các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận người dùng, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho Công ty, tiền thắng cược của bạn có thể bị mất theo quyết định của Công ty và Công ty có thể giữ lại bất kỳ số dư dương nào tồn tại trong tài khoản của bạn trên bất kỳ thiệt hại hoặc số tiền nào khác mà bạn nợ Công ty đang chờ điều tra và / hoặc kết luận về bất kỳ tố tụng pháp lý. Việc không tuân thủ Thỏa thuận người dùng cũng có thể dẫn đến việc không đủ điều kiện, đóng tài khoản và / hoặc hành động pháp lý đối với bạn.

15. Tranh chấp

 • Bạn chấp nhận và đồng ý rằng trình tạo số ngẫu nhiên sẽ xác định các sự kiện được tạo ngẫu nhiên cần có liên quan đến Dịch vụ và kết quả được hiển thị trên Phần mềm (do phần cứng của bạn cài đặt và vận hành) xung đột với kết quả được hiển thị trên máy chủ của chúng tôi, kết quả được hiển thị trên máy chủ của chúng tôi trong mọi trường hợp sẽ được ưu tiên. Bạn hiểu và đồng ý rằng (không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục khác của bạn), hồ sơ Công ty sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản sử dụng Dịch vụ của bạn và bạn sẽ không có quyền tranh chấp các quyết định của Công ty về các vấn đề đó.
 • Không có khiếu nại hoặc tranh chấp sẽ được xem xét hơn 7 ngày làm việc sau ngày giao dịch ban đầu. Bạn cam kết nêu ra các khiếu nại hoặc tranh chấp đó với bộ phận dịch vụ khách hàng tại [email protected] hoặc qua email hỗ trợ liên quan đến Nhãn hiệu Trắng và cung cấp cho Công ty tất cả các thông tin hoặc bằng chứng liên quan mà Công ty yêu cầu để xem xét một cách hợp lý yêu cầu hoặc tranh chấp của bạn.
 • Nhóm hỗ trợ của Công ty sẽ xem xét yêu cầu của bạn và cung cấp cho bạn quyết định trong vòng 14 ngày làm việc kể từ khi bạn gửi khiếu nại hoặc tranh chấp.
 • Nếu bạn không đồng ý với quyết định của Công ty, bạn nên liên hệ với Người quản lý hỗ trợ của chúng tôi để khiếu nại quyết định của Công ty và cung cấp cho Công ty tất cả các bằng chứng liên quan liên quan đến kháng cáo của bạn.
 • Quản lý hỗ trợ sẽ xem xét lại yêu cầu hoặc tranh chấp của bạn và cung cấp cho bạn quyết định ràng buộc và cuối cùng của Công ty trong vòng 14 ngày làm việc.
 • Nếu bạn chơi ở bất kỳ quốc gia thành viên EU nào, bạn có thể tham khảo tranh chấp giao dịch cờ bạc thông qua Nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến của Ủy ban châu Âu được tìm thấy tại http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

16. Thời hạn và chấm dứt

 • Thỏa thuận người dùng sẽ có hiệu lực ngay khi bạn hoàn thành quá trình đăng ký với Công ty và sẽ tiếp tục có hiệu lực trừ khi và cho đến khi chấm dứt theo các điều khoản của nó.
 • Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận người dùng và tài khoản của bạn (bao gồm tên người dùng và mật khẩu) ngay lập tức mà không cần thông báo:
  1. nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi quyết định ngừng cung cấp Dịch vụ nói chung hoặc cụ thể cho bạn;
  2. nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận người dùng;
  3. nếu việc sử dụng Dịch vụ của bạn theo bất kỳ cách nào không đúng hoặc vi phạm tinh thần của Thỏa thuận người dùng; hoặc là
  4. nếu tài khoản của bạn được liên kết theo bất kỳ cách nào với bất kỳ tài khoản hiện tại nào đã bị chấm dứt do vi phạm Thỏa thuận người dùng. Nếu tài khoản của bạn được liên kết hoặc liên quan đến các tài khoản bị chặn hiện tại, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản của bạn, bất kể bản chất của mối quan hệ này và chi tiết đăng ký được cung cấp trên các tài khoản nói trên.
  5. cho bất kỳ căn cứ hợp lý khác, chúng tôi thấy phù hợp.
 • Tiết kiệm theo quy định khác trong tài liệu này, khi chấm dứt Thỏa thuận người dùng, mọi số dư trong tài khoản của bạn sẽ được trả lại cho bạn trong thời gian hợp lý theo yêu cầu của bạn, luôn có quyền khấu trừ bất kỳ khoản tiền nào bạn nợ chúng tôi.
 • Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận người dùng và tài khoản của bạn (bao gồm tên người dùng và mật khẩu) bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ  [email protected]  hoặc qua email hỗ trợ liên quan đến Nhãn hiệu nhãn trắng, việc chấm dứt đó có hiệu lực khi Công ty chấm dứt tài khoản của bạn (bao gồm tên người dùng và mật khẩu), sẽ xảy ra trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi Công ty nhận được email của bạn trên máy chủ của chúng tôi ở Campuchia, với điều kiện bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của mình giữa việc gửi email cho chúng tôi và việc chấm dứt tài khoản của bạn bởi Công ty.
 • Khi chấm dứt Thỏa thuận người dùng, bạn sẽ:
  1. ngừng sử dụng Phần mềm và Dịch vụ;
  2. thanh toán tất cả các khoản nợ đến hạn và nợ Công ty; và
  3. xóa và xóa vĩnh viễn Phần mềm khỏi thiết bị máy tính của bạn và hủy tất cả các tài liệu liên quan trong quyền sở hữu, quyền giám sát, quyền lực hoặc quyền kiểm soát của bạn.
 • Quyền chấm dứt Thỏa thuận người dùng được đưa ra bởi điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của một trong các bên liên quan đến vi phạm (nếu có) hoặc bất kỳ vi phạm nào khác.
 • Khi chấm dứt Thỏa thuận người dùng vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ được quy định khác trong Thỏa thuận người dùng và tuân theo bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào đã tích lũy trước khi chấm dứt, không bên nào có nghĩa vụ nào khác đối với bên kia theo Thỏa thuận người dùng.
 • Trong trường hợp chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận người dùng vì lý do bạn vi phạm Thỏa thuận, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn và bạn sẽ không có khiếu nại nào đối với Công ty về vấn đề đó .
 • Nếu bạn đã chọn tự loại mình khỏi nền tảng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản được xác định là thuộc về bạn, tất cả đều tuân thủ Chính sách trò chơi có trách nhiệm của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn chọn một khoảng thời gian tạm thời nghỉ giải lao, tài khoản của bạn sẽ chỉ bị đóng tại Thương hiệu In House hoặc Nhãn hiệu trắng được yêu cầu. Bạn có nghĩa vụ tuân thủ hạn chế này trong suốt thời gian quy định.
 • Nếu trước đây bạn có bất kỳ vấn đề nào với nghiện chơi game, khó khăn về tài chính hoặc bất kỳ vấn đề nào khác được giải quyết theo quy trình của chúng tôi có trách nhiệm, chúng tôi có trách nhiệm kiềm chế mở tài khoản mới trong khi vấn đề đó xảy ra. Ví dụ: nếu trước đây bạn đã bị chặn vì nghiện chơi game với bất kỳ thương hiệu nào do Công ty điều hành, nghĩa vụ của bạn là không được mở tài khoản mới trong bất kỳ thương hiệu nào do Công ty điều hành. Nếu bạn làm như vậy, chúng tôi sẽ đóng tất cả các tài khoản ngay khi được phát hiện. Chúng tôi không bắt buộc phải hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền gửi hoặc tiền nào từ tài khoản mà bạn đã mở trong khi có vấn đề như vậy.

17. Chung

 • Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận người dùng được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là có thể bị phá vỡ từ phần còn lại của Thỏa thuận người dùng và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào còn lại của Thỏa thuận người dùng. Trong những trường hợp như vậy, phần được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ được hiểu theo cách phù hợp với luật áp dụng để phản ánh, càng sát càng tốt, mục đích ban đầu của các bên.
 • Việc chúng tôi từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng sẽ được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào trước đó hoặc thành công đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận người dùng.
 • Trừ khi có quy định rõ ràng khác, không có gì trong Thỏa thuận người dùng sẽ tạo ra hoặc trao bất kỳ quyền hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho bên thứ ba.
 • Không có gì trong Thỏa thuận người dùng được hiểu là tạo ra bất kỳ đại lý, đối tác, thỏa thuận ủy thác, mối quan hệ ủy thác hoặc bất kỳ hình thức doanh nghiệp chung nào khác giữa bạn và chúng tôi.
 • Thỏa thuận người dùng chứa toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Phần mềm và Dịch vụ và thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa Công ty và bạn liên quan đến cùng. Bạn xác nhận rằng, khi đồng ý chấp nhận Thỏa thuận người dùng, bạn đã không dựa vào bất kỳ đại diện nào trong trường hợp tiết kiệm vì điều tương tự đã được Công ty thể hiện một cách rõ ràng trong Thỏa thuận người dùng.
 • Công ty có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép hoặc cam kết Thỏa thuận người dùng, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý của bạn: (i) cho bất kỳ thực thể nào trong cùng một nhóm công ty như Công ty hoặc (ii) trong trường hợp sáp nhập, bán tài sản hoặc giao dịch công ty tương tự khác mà Công ty có thể tham gia. Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận người dùng.
 • Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép lại hoặc cam kết dưới bất kỳ hình thức nào về bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận người dùng.
 • Theo luật pháp và quy định hiện hành, Công ty có thể thuê ngoài bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ mà Công ty cung cấp theo Thỏa thuận Người dùng cho các bên thứ ba.
 • Trong Thỏa thuận người dùng, “bạn” hoặc “của bạn” hoặc “người dùng” hoặc người chơi của bạn có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm theo Thỏa thuận người dùng. Trừ khi có quy định khác, “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” đề cập chung đến Công ty và các công ty con, chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà thầu.
 • Không có điều khoản nào trong Thỏa thuận người dùng được hiểu để cấp cho bạn bất kỳ lợi ích bảo mật nào đối với tài sản của Công ty, bao gồm cả việc tránh nghi ngờ về bất kỳ khoản tiền nào được ghi có vào tài khoản của bạn.

18. Quy định chơi game

Công ty được điều chỉnh bởi luật pháp và quy định chơi game của Campuchia hoặc Ireland, nếu có. Bạn thừa nhận rằng Công ty có thể bị ràng buộc tiết lộ một số thông tin nhất định về bạn và tài khoản của bạn cho Campuchia hoặc chính quyền Ireland theo luật pháp và quy định đó. Để biết thêm thông tin về tình trạng cấp phép của Cassava Enterprises (Campuchia) Limited và SV388.

19. Tính năng trò chuyện

Là một phần trong việc sử dụng Dịch vụ của bạn, Công ty có thể cung cấp cho bạn một thiết bị trò chuyện mà qua đó bạn sẽ có thể liên lạc với những người dùng Dịch vụ khác. Công ty có quyền xem xét cuộc trò chuyện và lưu giữ hồ sơ về tất cả các tuyên bố được thực hiện trên cơ sở đó. Việc bạn sử dụng tiện ích trò chuyện bạn phải tuân theo các quy tắc sau:

 • Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rõ ràng về tình dục hoặc xúc phạm nặng nề, bao gồm các biểu hiện của sự cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận hoặc thô tục.
 • Bạn không được đưa ra những tuyên bố mang tính lăng mạ, phỉ báng hoặc quấy rối hoặc lăng mạ người dùng khác của Dịch vụ.
 • Bạn sẽ không đưa ra tuyên bố quảng cáo, quảng bá hoặc liên quan đến bất kỳ thực thể trực tuyến nào khác.
 • Bạn sẽ không đưa ra tuyên bố về Công ty hoặc Trang web hoặc bất kỳ trang web Internet nào khác được kết nối với Công ty không đúng sự thật và / hoặc độc hại và / hoặc gây tổn hại cho Công ty.
 • Chúng tôi hoàn toàn biết rằng tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên của nhiều người chơi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, chính sách của chúng tôi cho rằng đây là ngôn ngữ duy nhất được phép trong ứng dụng trò chuyện của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên liên quan đến thiết bị trò chuyện, Công ty sẽ có quyền xóa đặc quyền trò chuyện của bạn hoặc thậm chí tạm thời hoặc vĩnh viễn chấm dứt tài khoản của bạn. Sau khi chấm dứt, Công ty sẽ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn hơn và hơn bất kỳ số tiền nào có thể phải trả cho Công ty tại thời điểm đó (nếu có). 
XIN LƯU Ý: Khi sử dụng thiết bị trò chuyện, mọi thông tin nhận dạng cá nhân bạn gửi, có thể được đọc, thu thập hoặc sử dụng bởi những người dùng khác của cùng một cơ sở trò chuyện và có thể được các bên thứ ba sử dụng để gửi cho bạn tin nhắn không mong muốn. Công ty không và sẽ không chịu trách nhiệm đối với thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn chọn gửi qua cơ sở trò chuyện.

20. Phòng dịch vụ khách hàng và chương trình khuyến mãi đặc biệt

 • Đối với các cuộc gọi đảm bảo chất lượng dịch vụ do bạn thực hiện đến bộ phận dịch vụ khách hàng có thể được ghi lại.
 • Bạn đồng ý rõ ràng với Công ty bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc do bạn cung cấp khi đăng ký để thỉnh thoảng liên hệ trực tiếp với bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác do Công ty, đối tác hoặc chi nhánh của Công ty cung cấp.
 • Công ty sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi lạm dụng nào được thể hiện bởi những người sử dụng Dịch vụ cho nhân viên của Công ty. Trong trường hợp Công ty, theo quyết định riêng của mình, cho rằng hành vi của bạn, qua điện thoại, trò chuyện trực tiếp, email hoặc bằng cách khác, đã bị lạm dụng hoặc xúc phạm đối với bất kỳ nhân viên nào của Công ty, Công ty có quyền chặn hoặc chấm dứt tài khoản với Công ty và trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn.
 • Công ty thỉnh thoảng có thể cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Các chương trình khuyến mãi này có thể được thông báo cho bạn bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) email, (ii) điện thoại, (iii) SMS và (iv) các cửa sổ bổ sung mở từ bên trong Phần mềm. Chương trình khuyến mãi bắt đầu lúc 00:00 và kết thúc lúc 23:59 GMT vào các ngày được chỉ định, trừ khi có quy định khác trong Điều khoản & Điều kiện của chương trình khuyến mãi.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn từ chối liên quan đến các loại thông tin liên lạc khác nhau từ Công ty và nếu bạn chọn từ chối liên lạc, Công ty sẽ tôn trọng mong muốn của bạn về vấn đề đó.

21. Tỷ giá hối đoái

Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng jackpot và số tiền khuyến mại khác có thể được hiển thị trên Trang web bằng một loại tiền nhưng thực sự được trả cho bạn bằng loại tiền khác. Tất cả các chuyển đổi tiền tệ do Công ty thực hiện cho mục đích cho phép bạn gửi tiền và rút tiền từ tài khoản của bạn sẽ được Công ty thực hiện theo tỷ giá tương đương với tỷ giá thương mại hàng ngày được cung cấp bởi các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng.

22. Gỡ cài đặt và bổ sung lối tắt

Nếu bạn đang sử dụng hình thức tải xuống của Phần mềm và muốn gỡ cài đặt, bạn sẽ có thể làm như vậy thông qua Chương trình Thêm / Xóa trên máy tính của bạn. Xin lưu ý rằng khi cài đặt Phần mềm, các phím tắt sau sẽ được thêm vào màn hình máy tính của bạn:

 • Phím tắt khởi động nhanh
 • Biểu tượng Desktop
 • Liên kết máy khách từ Menu Bắt đầu
 • Thư mục thương hiệu với máy khách và liên kết gỡ cài đặt từ tùy chọn Chương trình trên Menu Bắt đầu
 • Liên kết máy khách từ tùy chọn Trò chơi trên Menu Bắt đầu

Nếu bạn chọn gỡ cài đặt Phần mềm, một số khóa đăng ký sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn để duy trì các quy tắc chơi trò chơi có trách nhiệm, theo dõi các nỗ lực gian lận và tuân thủ Cơ quan quản lý Campuchia (GRA).

23. Yêu cầu phần cứng tối thiểu

Các thông số kỹ thuật tối thiểu được đề xuất cho phiên bản tải xuống là:

 • Dành cho PC:
  • HĐH – Windows 7 Home Basic
  • CPU – Pentium 1.8 GHz (hoặc tương đương AMD)
  • RAM – 760 Mb
  • HD – 300 Mb khả dụng
 • Đối với Mac, một lần sẽ được áp dụng theo quyết định riêng của Công ty:
  • Phiên bản hệ điều hành: Mac OS X 10.6.8
  • CPU: 2,4 GHz Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 4GB DDR2 667 MHz
 • Ứng dụng khách không tải xuống được hỗ trợ trên các trình duyệt sau: Internet Explorer 10.0 và phiên bản mới nhất của Firefox, Safari và Chrome.
 • Liên quan đến ứng dụng di động trên iPhone và iPad, Chúng tôi hỗ trợ phiên bản iOS 9.1 trở lên.
 • Liên quan đến ứng dụng di động trên hệ điều hành Android, các yêu cầu tối thiểu là:
  • Bộ xử lý ARMv7 với vector FPU, bộ giải mã tối thiểu 550 MHz, OpenGL ES 2.0, H.264 và AAC HW
  • Android ™ 4.4 trở lên
  • 1GB RAM

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể ngừng hỗ trợ cho các phiên bản lỗi thời của phần cứng hoặc phần mềm nói trên theo quyết định riêng của chúng tôi.

24. Đa tiền trong sòng bạc

Nếu bạn đã chọn để có loại tiền tệ ngân hàng sòng bạc của mình bằng GBP hoặc EUR, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp tất cả các phiên bản sòng bạc mà bạn có thể đã cài đặt lên phiên bản mới nhất cung cấp chức năng đa tiền tệ đầy đủ. Nếu bạn chọn nhập phiên bản sòng bạc cũ chưa được nâng cấp, sẽ có nhiều điểm không chính xác trong màn hình mà chúng tôi không chịu trách nhiệm gì; Ví dụ: lịch sử trò chơi của các vòng được chơi bằng loại tiền đã đăng ký của bạn sẽ xuất hiện với ký hiệu tiền tệ sai và lịch sử chính xác chỉ có thể được xem trong phiên bản sòng bạc mới.

25. Luật điều chỉnh

Thỏa thuận người dùng và mối quan hệ giữa các bên sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Campuchia và bạn không thể hủy bỏ, vì lợi ích của Công ty, đối với quyền tài phán độc quyền của tòa án Campuchia để giải quyết mọi tranh chấp ( bao gồm các khiếu nại về đặt ra và phản tố) có thể phát sinh liên quan đến việc tạo ra, hiệu lực, hiệu lực, giải thích hoặc thực hiện hoặc các mối quan hệ pháp lý được thiết lập bởi Thỏa thuận người dùng hoặc phát sinh liên quan đến Thỏa thuận người dùng.

26. Sự khác biệt về ngôn ngữ

Thỏa thuận người dùng đã được soạn thảo bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch nào của Thỏa thuận người dùng và phiên bản tiếng Anh, ý nghĩa của phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

27. Quy định liên quan đến các trò chơi cụ thể

Giải độc đắc

Bạn đồng ý rằng trong trường hợp bạn trúng giải độc đắc từ 20.000 USD trở lên (hoặc tương đương với bất kỳ loại tiền nào khác) liên quan đến các trò chơi xèng sòng bạc, xèng video, xì phé video hoặc bất kỳ trò chơi hoặc máy jackpot nào khác bạn sẽ cấp cho Công ty là quyền và giấy phép không thể hủy ngang, độc quyền và vĩnh viễn trên toàn thế giới, để sử dụng tên, ảnh và hình ảnh của bạn trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, liên quan đến tiếp thị và quảng bá của Công ty và Trang web và bạn sẽ hợp tác hoàn toàn với đại diện của Công ty về vấn đề đó .

Công ty có quyền, trong một khoảng thời gian hợp lý, để xem xét giải độc đắc của bạn để đảm bảo tính hợp lệ của nó.

Giải thưởng Jackpot có thể được trao cho những người chiến thắng trong tối đa 24 đợt hàng tháng nếu Công ty quyết định theo quyết định riêng của mình.

Sòng bạc trực tiếp

Bạn thừa nhận rằng để chơi trên Live Casino của chúng tôi, người chơi phải đáp ứng các yêu cầu về phần cứng, phần mềm và kết nối tối thiểu sau đây:

 • Phần cứng:
  • Intel Pentium III 2,5 GHz hoặc tương thích 100%
  • RAM 1 GB
  • Bàn phìm chuột
 • Phần mềm:
  • Microsoft Windows XP SP2 trở lên
  • Card đồ họa SVGA có độ phân giải 800 x 600 trở lên
  • Internet Explorer 8.0, Mozilla 2, Chrome 1/0/0154, Safari 3.0 trở lên
  • Adobe Flash Player 9
 • Kết nối: 256 kbps

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể ngừng hỗ trợ cho các phiên bản lỗi thời của phần cứng hoặc phần mềm nói trên theo quyết định riêng của chúng tôi. 
Bạn đồng ý rằng trong trường hợp Live Casino bị ngắt kết nối do phần cứng, phần mềm và / hoặc cấu hình kết nối không phù hợp về phía người chơi, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho người chơi đó và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào, bao gồm mất tiền thắng, có thể dẫn đến.

Xì phé

Bạn thừa nhận rằng tất cả các cược được đặt bởi bạn liên quan đến các trò chơi bài xì phé nhiều người chơi là các cược được đặt với những người dùng khác và không đặt cược với hoặc chống lại Công ty. Công ty không chịu bất kỳ rủi ro nào cho các cược được đặt giữa bạn và bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác. Công ty không theo bất kỳ trường hợp nào hoặc chấp nhận đặt cược. 
Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các trò chơi poker nhiều người chơi của chúng tôi đều công khai và do đó có thể được xem xét và xuất bản bởi những người chơi khác, tại thời điểm trò chơi hoặc sau đó. 
Chúng tôi cung cấp các trò chơi poker nhiều người chơi để cung cấp nền tảng cho người dùng chơi bài xì phé và đặt cược với nhau bằng Phần mềm. Khi xem xét dịch vụ này, chúng tôi sẽ tính phí:

 1. một khoản hoa hồng (được gọi là cào) được tính theo Quy tắc của Nhà; hoặc là
 2. tỷ lệ phần trăm của phí “mua vào” cho các giải đấu.

Trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng, bạn sẽ chỉ có thể chơi một trò chơi poker hoặc giải đấu tại một thời điểm.

Thông đồng: Thông đồng xảy ra khi hai hoặc nhiều người chơi cố gắng đạt được lợi thế không công bằng bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chia sẻ kiến ​​thức về thẻ của họ hoặc thông tin khác, và trừ khi Công ty có quy định khác, bằng cách đồng ý chia tách giải thưởng. Bất kỳ người chơi nào thông đồng hoặc cố gắng thông đồng với bất kỳ người chơi nào khác khi sử dụng Dịch vụ đều có thể bị cấm sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác của Công ty, tài khoản của họ có thể bị chấm dứt ngay lập tức và Công ty có quyền được giữ lại ngay lập tức tất cả các khoản tiền trong tài khoản của người chơi đó. Chúng tôi đã phát triển và sử dụng công nghệ độc quyền tinh vi nhằm tìm kiếm và xác định người chơi hành động thông đồng. Nếu Công ty được thông báo về hành vi nghi ngờ thông đồng, thì theo quyết định riêng của mình, có thể chấm dứt người chơi bị nghi ngờ ‘ truy cập Dịch vụ và / hoặc chặn tài khoản của họ và giữ lại tất cả số tiền có sẵn từ trong tài khoản. Không người chơi nào có quyền yêu cầu Công ty thực hiện bất kỳ bước nào khác chống lại người chơi bị nghi ngờ thông đồng, gian lận hoặc bất kỳ hình thức lừa đảo nào khác. 

Nếu bạn nghi ngờ rằng bất kỳ người chơi nào đang thông đồng với người khác hoặc gian lận, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại  [email protected]  hoặc qua địa chỉ email hỗ trợ có liên quan đến Nhãn hiệu Trắng. 

Bán phá giá: Việc bán phá giá xảy ra khi bất kỳ người chơi nào cố tình làm mất tay để cố tình chuyển chip của mình cho người chơi khác. Bất kỳ người chơi nào liên quan đến hành vi bán phá giá chip hoặc cố gắng bán phá giá chip trong khi sử dụng Dịch vụ đều có thể bị cấm sử dụng vĩnh viễn Dịch vụ hoặc Phần mềm hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác của Công ty và tài khoản của người chơi đó có thể bị chấm dứt ngay lập tức. Nếu Công ty được thông báo về việc nghi ngờ Chip-Dumping, thì theo quyết định riêng của mình, công ty có thể chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của người chơi bị nghi ngờ và / hoặc chặn tài khoản của họ và tất cả các khoản tiền trong tài khoản của người chơi đó. Trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho người chơi có liên quan bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản tại thời điểm đó. 

Nếu chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng một tài khoản hoặc nhóm tài khoản đang hoạt động có hệ thống để giành lợi thế so với người chơi khác hoặc thực hiện bất kỳ hành động xấu nào liên quan đến những người chơi khác hoặc Công ty – ví dụ: sử dụng các kỹ thuật cụ thể để gây bất lợi cho những người chơi khác hoặc chơi theo nhóm, Công ty có quyền chặn hoặc chấm dứt tất cả các tài khoản đó và trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn. 

Hỗ trợ phần mềm: Xin lưu ý rằng liên quan đến bất kỳ trò chơi ngang hàng hoặc bất kỳ trò chơi nào khác, bạn không được sử dụng bất kỳ công cụ hoặc phần mềm nào ngoài: (i) công cụ cung cấp cho bạn thông tin và thống kê trò chơi cơ bản có thể hữu ích cho người mới bắt đầu, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tay và tỷ lệ cược pot, (ii) công cụ cung cấp cho bạn lời khuyên cấp độ cơ bản về trò chơi, chẳng hạn như mở biểu đồ tay, (iii) phần mềm theo dõi tính toán và hiển thị số liệu thống kê trong trò chơi nhằm giúp bạn tổ chức thông tin mà anh ta đã truy cập với tư cách là người chơi tại bàn cụ thể đó (ngoài các trò chơi Snap) và (iv) các công cụ cải thiện trải nghiệm của bạn mà không ảnh hưởng đến trò chơi hoặc cung cấp bất kỳ lời khuyên nào (ví dụ: hiển thị nâng cao, phím tắt và cải thiện khả năng hiển thị), (gọi chung là ” Hỗ trợ được phép“). Để tránh nghi ngờ, phần (iv) sẽ không bao gồm bất kỳ chương trình phần mềm hoặc trợ giúp bên ngoài nào, theo ý kiến ​​của chúng tôi, cho phép bạn tìm chỗ ngồi tại bàn poker hoặc tự động đặt bạn vào bàn poker. 

Bạn không được sử dụng bất kỳ chương trình phần mềm, rô bốt hoặc viện trợ bên ngoài nào có trí thông minh nhân tạo hoặc không có trong danh sách Được phép (như đã nêu ở trên) (bất kể bạn có thực sự sử dụng Phần mềm hay không). Ví dụ về các công cụ, phần mềm và các công cụ hỗ trợ bên ngoài bị cấm đó là: (i) các công cụ và dịch vụ cho phép mọi loại thông đồng giữa những người chơi, chẳng hạn như hiển thị thẻ, (ii) các công cụ hỗ trợ người chơi chọn trò chơi phù hợp với danh tính người chơi, ( iii) các công cụ hoặc trang web tiết lộ và chia sẻ thông tin về những người chơi khác ngoài ý muốn của họ, chẳng hạn như thống kê trò chơi và thu nhập tổng thể, (iv) bất kỳ loại công cụ nào thực hiện bất kỳ hành động nào thay mặt người chơi tại bàn, (v) bất kỳ công cụ nào hoặc chương trình thu thập thông tin về những người chơi khác tại các bàn khi vắng mặt người chơi, (vi) bất kỳ công cụ hoặc chương trình nào cung cấp lời khuyên trò chơi trong thời gian thực dựa trên hành động của những người chơi khác tại bàn; hoặc (vii) bất kỳ chương trình phần mềm hoặc trợ giúp bên ngoài nào, theo ý kiến ​​của chúng tôi, cho phép bạn tìm chỗ ngồi tại bàn poker hoặc tự động đặt bạn tại bàn poker (gọi chung làPhần mềm hỗ trợ trực tuyến ). Trong trường hợp chúng tôi cho rằng bất kỳ Hỗ trợ phần mềm nào đã được sử dụng, chúng tôi có quyền thực hiện mọi hành động mà chúng tôi thấy phù hợp, bao gồm ngay lập tức chặn quyền truy cập Dịch vụ cho người dùng vi phạm, chấm dứt tài khoản của người dùng đó và tịch thu tất cả các khoản tiền trong tài khoản đó . 

Lạm dụng tính năng “Ngồi ngoài” : Tính năng của Sit Sit Out chỉ dành cho nghỉ giải lao ngắn giữa thời gian chơi kéo dài. Nó không có ý định sử dụng trong khi không có trò chơi nào diễn ra tại bàn, hoặc chờ người chơi tham gia hoặc rời khỏi bàn. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định của chúng tôi, để có hành động chống lại người chơi “ngồi ngoài” trong thời gian quá lâu. Người chơi liên tục lạm dụng “Ngồi ngoài” 

Hành vi gian lận : Trong trường hợp có bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến hành vi gian lận bị nghi ngờ liên quan đến việc chơi bài xì phé liên quan đến tài khoản của bạn và bất kỳ người chơi nào khác, chúng tôi sẽ điều tra mọi hoạt động như vậy và thực hiện mọi hành động mà chúng tôi tin là cần thiết (bao gồm chặn tài khoản nói trên và giữ lại bất kỳ tiền trong đó). Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cung cấp chi tiết về cuộc điều tra và / hoặc tiền được giữ lại, hoặc liệu điều này có ảnh hưởng đến tài khoản của bạn theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi sẽ hợp tác với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào điều tra sự cố như vậy và tiền sẽ được chúng tôi giữ lại cho đến khi chúng tôi nhận được hướng dẫn đầy đủ từ cơ quan có thẩm quyền để bỏ chặn các tài khoản nói trên hoặc giải phóng bất kỳ phần nào trong số tiền được giữ lại cho các tài khoản bị ảnh hưởng. 

Tranh chấp thanh toán: Mỗi người dùng Dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản tiền mà Dịch vụ còn nợ cho những người dùng khác của Dịch vụ và / hoặc Công ty. Bất kỳ khiếu nại nào mà người dùng Dịch vụ có thể có để thanh toán tiền thắng cược đối với việc thua cược do người dùng Dịch vụ khác đặt ra đều chống lại người dùng khác đó chứ không phải Công ty. Công ty không có trách nhiệm thanh toán cho bạn nếu bất kỳ người dùng Dịch vụ nào không trả được nợ vì bất kỳ lý do gì hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào đối với những người dùng đó. Tất cả các tranh chấp phát sinh giữa những người dùng Dịch vụ, bao gồm cả những tranh chấp liên quan đến gian lận thanh toán, không thuộc trách nhiệm của Công ty. 

Nếu tài khoản của bạn có liên quan đến gian lận poker theo bất kỳ cách nào – ví dụ như thông qua Chip Dumping, Collusion hoặc nhận chuyển tiền gian lận – tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn tiền từ tài khoản của bạn . Điều này không liên quan đến việc tài khoản của bạn có thể được chứng minh là cố ý nhận tiền từ người dùng lừa đảo hay không. 

Trong trường hợp điều tra gian lận poker, chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào được cung cấp cho việc nhận hoặc sử dụng tiền gian lận. Nếu một cuộc điều tra như vậy được giải quyết và tài khoản của bạn được mở lại, chúng tôi có thể chọn xóa số tiền gian lận khỏi danh sách ngân hàng của bạn. 

Chuyển tiền – Bạn chỉ có thể chuyển tiền có sẵn sang các tài khoản khác liên quan đến các sản phẩm poker của chúng tôi. Nếu bạn chọn gửi chuyển tiền có sẵn vào bất kỳ tài khoản nào, một khi số tiền và tên người dùng đã được xác nhận, việc chuyển tiền đó là không thể đảo ngược và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất tiền nào do thành viên chuyển tiền sai tài khoản. Tuy nhiên, Công ty có toàn quyền quyết định đảo ngược việc chuyển tiền mà công ty nghi ngờ là gian lận hoặc kết nối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. 

Nếu tài khoản của bạn nhận được Tiền khả dụng từ các tài khoản có vấn đề về bảo mật, chúng tôi có quyền chặn tài khoản của bạn và giữ lại bất kỳ khoản tiền nào, cho đến khi các vấn đề bảo mật đó được giải quyết trên tất cả các tài khoản – bao gồm cả những tài khoản bạn nhận được chuyển tiền từ đó. 

Không người chơi nào có quyền yêu cầu Công ty thực hiện bất kỳ bước nào đối với người chơi bị nghi ngờ thông đồng, gian lận hoặc bất kỳ hình thức lừa đảo nào khác. Công ty sẽ không cung cấp thông tin liên quan đến các cuộc điều tra hoặc bất kỳ kết quả nào sau đó. Bạn hoàn toàn biết rằng có nguy cơ mất tiền khi đánh bạc bằng Dịch vụ và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào như vậy. Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ là tùy chọn, quyết định và rủi ro của riêng bạn. Khác với quy định tại đây, liên quan đến tổn thất của bạn, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty và bất kỳ đơn vị liên kết nào của Công ty hoặc bất kỳ đối tác nhãn trắng nào hoặc giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên tương ứng của họ.

Trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên liên quan đến hành vi sai trái tại các bàn video poker trực tiếp, Công ty sẽ có quyền đưa bạn ra khỏi phòng poker hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác cần thiết, bao gồm đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn tài khoản của bạn. Ngoài ra, Công ty có quyền từ chối các giải thưởng trong các chương trình khuyến mãi liên quan đến các bàn video poker cho bất kỳ người đăng ký nào mà họ cho là đã vi phạm bất kỳ quy tắc nào, bao gồm cả việc cố tình che hoặc cản trở máy ảnh. 
Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hình ảnh nào được đăng trên webcam hoặc nhận xét của các thành viên của chúng tôi trên đó và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự xúc phạm hoặc thương tích nào. Công ty không bắt buộc phải theo dõi những hình ảnh và nhận xét đó, hoặc thông báo cho bạn về bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với thành viên sau khi khiếu nại được đưa ra. 
Sự tham gia của bạn vào bảng video poker trực tiếp sẽ được coi là thỏa thuận của bạn để Công ty sử dụng tên, âm thanh, chân dung, hình ảnh và quốc gia của bạn cho mục đích quảng cáo và tiếp thị vì nó phù hợp mà không cần bất kỳ yêu cầu thanh toán nào và bạn cấp cho Công ty có quyền làm như vậy. 
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể quay phim và chụp ảnh các bàn poker cũng như truyền phát video trực tiếp từ cùng trên Trang web. 
Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng bằng cách vào bàn poker trực tiếp, bất kỳ người chơi nào khác trong bàn cũng có thể sử dụng và xuất bản hình ảnh và âm thanh của bạn mà không có sự kiểm soát của Công ty và bạn sẽ không có khiếu nại nào đối với Công ty về vấn đề đó.

Cá cược thể thao

Vui lòng đọc kỹ ” Quy tắc cá cược thể thao SV388″.

Công ty hoặc chi nhánh của nó trong nhóm công ty SV388, nếu có, là thành viên của Hiệp hội An ninh Thể thao Châu Âu (“ESSA”), một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi các mô hình cá cược bất thường và các trường hợp có thể bị thao túng. Là một phần của tư cách thành viên đó, Công ty hoặc chi nhánh của công ty, nếu có, là người tham gia đầy đủ trong hệ thống cảnh báo sớm của công ty, hướng đến việc xác định bất kỳ hành vi cá cược nào như vậy. 
Trong trường hợp Công ty nhận được cảnh báo, Công ty có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình,: 
(i) đình chỉ việc cung cấp bất kỳ sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nào trong bất kỳ thị trường nào của Công ty; và 
(ii) trì hoãn và / hoặc từ chối thanh toán cho bất kỳ sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nào ở bất kỳ thị trường nào, cho đến khi tính toàn vẹn của sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó được xác nhận bởi liên đoàn thể thao có liên quan thông qua ESSA. 
Hơn nữa, trong trường hợp thao túng sự kiện tích cực được xác nhận là đã xảy ra đối với bất kỳ sự kiện hoặc chuỗi sự kiện nào của ESSA, hoạt động cùng với các cơ quan quản lý thể thao thích hợp, Công ty có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình, đình chỉ bất kỳ cược nào được đặt trong các sự kiện như vậy, bởi bất kỳ cá nhân nào được ESSA xác định là đã sở hữu kiến ​​thức hoặc thông tin cá cược nội bộ hoặc bởi bất kỳ cá nhân nào khác theo quan điểm hợp lý của Công ty được kết nối, hành động kết hợp với hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến cá nhân đó. 
Công ty có quyền giữ lại các khoản thanh toán hoặc vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược nào liên quan đến một sự kiện hoặc trận đấu, nếu chúng tôi có nghi ngờ hoặc bằng chứng hợp lý rằng những điều sau đây đã xảy ra: (i) tính toàn vẹn của sự kiện đã bị nghi ngờ; (ii) giá cá cược đã bị thao túng; hoặc (iii) trận đấu hoặc gian lận sự kiện đã diễn ra. Bằng chứng này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở kích thước, khối lượng hoặc mẫu cược được đặt với Công ty hoặc các chi nhánh của công ty trong nhóm công ty SV388 trên bất kỳ Trang web nào do Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh nào của Công ty điều hành. 
Nếu chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng bất kỳ hoạt động cá cược hoặc đặt cược đáng ngờ nào đã xảy ra trên tài khoản của bạn, tài khoản đó có thể bị Công ty đình chỉ cho đến khi hoàn tất mọi điều tra có liên quan.

Tiền thưởng

Nếu chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng một thành viên đang lạm dụng bất kỳ khoản tiền thưởng liên quan đến tiền gửi nào của chúng tôi, chúng tôi có thể chọn chấm dứt tài khoản và mọi tài khoản liên quan trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ lại mọi khoản tiền từ các tài khoản đó. Một sự nghi ngờ về lạm dụng có thể dựa trên các mẫu tiền gửi / rút tiền / kho lưu trữ lặp đi lặp lại hoàn toàn nhằm mục đích đạt được tiền thưởng liên quan đến tiền gửi. 
Nếu chúng tôi nghi ngờ hợp lý rằng thành viên đó đang lạm dụng các trang web miễn phí và các ưu đãi trò chơi miễn phí, chúng tôi có thể chọn chấm dứt tài khoản và mọi tài khoản liên quan trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ lại mọi khoản tiền từ các tài khoản đó. Nếu chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng thành viên đang lạm dụng tinh thần của các trang web trò chơi miễn phí – ví dụ: bằng cách chơi liên tục chỉ với các trò chơi miễn phí hoặc bằng cách mua tất cả vé cho một trò chơi miễn phí, chúng tôi có thể chọn đóng tài khoản và mọi liên quan các tài khoản trên Dịch vụ của chúng tôi và giữ lại mọi khoản tiền từ các tài khoản đó. 
Nếu chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng một tài khoản hoặc nhóm tài khoản đang hoạt động có hệ thống – ví dụ: sử dụng các kỹ thuật đặt cược cụ thể hoặc đặt cược theo nhóm, Công ty sẽ có quyền chặn hoặc chấm dứt tất cả các tài khoản và trong trường hợp đó, Công ty sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản tiền nào có thể có trong tài khoản của bạn.

Cập nhật lần cuối: Tháng 3 năm 2019

XIN VUI LÒNG IN VÀ TRẢ LẠI MỘT BẢN SAO CỦA HỢP ĐỒNG NGƯỜI DÙNG CHO HỒ SƠ CỦA BẠN.